اعتصاب غذای یکی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ و انتقال او به سلول انفرادی

زندانی سیاسی کامبیز ناروئی روز شنبه ۱۶ خرداد ماه در اعتراض به فشارها ،اذیت و آزارها و محدودیتهای غیر انسانی دست به اعتصاب غذا زد . محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در شهر زاهدان بجای به اجرا در آوردن خواسته های به حق و اولیه وی، دستور داد او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل نمایند.
بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » زندانی سیاسی کامبیز ناروئی در اعتراض به شرایط غیر انسانی و فشارهای طاقت فرسا در زندان زاهدان دست به اعتصاب غذا زد .

زندانی سیاسی کامبیز ناروئی روز شنبه ۱۶ خرداد ماه در اعتراض به فشارها ،اذیت و آزارها و محدودیتهای غیر انسانی دست به اعتصاب غذا زد . محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در شهر زاهدان بجای به اجرا در آوردن خواسته های به حق و اولیه وی، دستور داد او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل نمایند.

زندانی سیاسی کامبیز ناروئی حدودا ۳ سال پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان منتقل گردید او به مدت ۲ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های غیر انسانی جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت و سپس با پرونده سازی، او را به ۷ سال زندان محکوم نمودند او ۳ سال است که در بند ۳ زندان زاهدان زندانی است.

یکی از شیوه های غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات این است که زندانیان سیاسی را تحت فشار و اذیت و آزار قرار می دهند تا آنها را به سوی اعتصاب غذا سوق دهند .سپس بجای رسیدگی به خواسته های به حق و اولیه، آنها را به سلولهای انفرادی منتقل و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار می دهند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، تحت فشار و اذیت و آزار قرار دادن زندانیان سیاسی و انتقال آنها به سلولهای انفرادی به منظور شکنجه جسمی و روحی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به رفتارهای غیر انسانی و قرون وسطایی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹ خرداد ۹۴برابر با۹ ژوئن ۲۰۱۵

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا