انتقال حداقل یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام در زاهدان (دُزآپ)

روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل گردید .یکی از زندانیانی که امروز به سلول انفرادی منتقل گردید کوروش امنیان نام دارد او نزدیگ به ۳ سال است که در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشد.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز حداقل یک زندانی بهسلولهای انفرادی زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل گردید.

روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل گردید .یکی از زندانیانی که امروز به سلول انفرادی منتقل گردید کوروش امنیان نام دارد او نزدیگ به ۳ سال است که در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشد.

زندانی کوروش امنیان متولد ۱۳۵۵ می باشد، راننده حقوق بگیر کامیون می باشد. این زندانی متاهل و دارای ۲ فرزند می باشد.

بنابه اظهارات خانواده این زندانی وی بی گناه می باشد.

علیرغ اینکه بازپرس پرونده تقاضای منع تعقیب برای وی نموده بود ولی دادستان زاهدان محمد مرزیه تقاضای حکم اعدام برای او می کند و توسط فردی به نام بامری قاضی دادگاه انقلاب زاهدان این زندانی را به اعدام محکوم می کند. بامری یکی از قاضیهای ولی فقیه در زاهدان است که تقریبا تمامی احکام اعدام را صادر می کند و تا به حال احکام اعدام بیشماری را صادر نموده است که تعداد زیادی از این احکام ضد بشری به اجرا در آمده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اقدامات بین المللی برای پایان دادن به اجرای احکام ضدبشری اعدام در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳۰ مهرماه۱۳۹۳ برابر با۲۲ اکتبر ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا