اول ماه مه روز جهانی کارگر مبارک باد

هر سال اول ماه مه (11 اردیبهشت)  روز جهانی کارگر بعنوان نماد جهانی در دفاع از حقوق کارگران وزحمتکشان و به مثابه مقاومت و پایداری مبارزات کارگران در سراسر جهان پاس داشته می شود.

 در این روز تاریخی کارگران و زحمتکشان در سرتاسر جهان با برگزاری راهپیمایی های بزرگ و وهمایشهای خیابانی خواسته های صنفی و سیاسی خود را مطرح می کنند.

در ایران اما با گذشت سی ونه سال از قیام مردم نه تنها کارگران و زحمتکشان اجازه برگزاری آزاد انجام مراسم اول ماه می را ندارند بلکه رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه با تصویب قوانین ضد کارگری بر فشار و سرکوب دایمی خود بر محیط های کارگری را بیش از پیش افزوده است.

این فشار و سرکوب در مناطق ملیت خارج از حاکمیت، بخصوص در بلوچستان بیش از مناطق دیگر ملموس است. رژیم بجای تأسیس کارخانه و ایجاد کار، با ایجاد پایگاه های سرکوب در سرتاسر بلوچستان و بیشترین کشتار مردم بلوچ عملاً بلوچستان را به صورت منطقه حکومت نظامی در آورده است. نیروهای سرکوبگر نظام روزانه با شلیک مستقیم به سمت کارگران و زحمت کشان بلوچ آنها را به قتل می رساند.

حاکمیت دیکتاتوری و ستمگرانه ولایت فقیه نه تنها اقدامی در جهت رفع نابرابری، فقر و فساد در بلوچستان و سایر مناطق نکرده است بلکه با سرکوب، زندانی، تبعید و کشتار جوانان بلوچ و مردم سایر ملیت ها به حاکمیت ننگین خود ادامه می دهد. قصه بی پایان ظلم همچنان در بلوچستان ادامه دارد و روزی نیست که شاهد اعدام و کشته شدن جوان بلوچی به دست پاسداران جهل و جنایت نباشیم.

با تمام این ستمگریها، سرکوبها، زندان، تبعید و کشتار و دیگر اقدامات غیر انسانی نه تنها مردم آزادی خواه و حق طلب بلوچستان و دیگر مناطق تسلیم سیاستهای ضد انسانی رژیم نشده اند بلکه با اقدامات مختلف برای رسیدن به حقوق پایمال شدۀ خود بیش از پیش مصرّند.

حزب مردم بلوچستان ضمن تبریک اول ماه مه روز جهانی کارگر به همه کارگران جهان و کارگران و زحمتکشان بلوچستان از تمامی اقشار و طبقات جامعه  اعم از کارگران، معلمان، کارمندان،دانشجویان و دانش آموزان می خواهد تا جهت احقاق حقوق خود متحد و سازمان یافته شده و سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی رژیم را به چالش به کشند.

حزب مردم بلوچستان تا رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران و دستیابی مردم بلوچستان به حق حاکمیت خود لحظه ای از کار و فعالیت باز نخواهد ایستاد. حزب از همه دعوت می کند تا برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و حقوق ملی، جبهه مقاومت را بر علیه ستمگری و دیکتاتوری و تبعیض نهادینه شده گسترده تر نمایند.

پیروزی ما در گرو اتحاد و هماهنگی و همبستگی ما است. به امید آزادی، جامعه ای آباد و عاری از هرگونه تبعیض و ستم!

حزب مردم بلوچستان

اول ماه مه ۲۰۱۸

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا