برنامە ویژە – بایکوت انتخابات ریاست جمهوری ایران

برنامە ویژە – بایکوت انتخابات ریاست جمهوری ایران، ویدیوی گفتگو آقای محسن میرزایی، مجری برنامه با مهمانها: آقایان لاوان محمدی روزنامەنگار، دکتر مهرداد درویش پور جامعە شناس و استاد دانشگاه، پرفسور عباس ولی استاد جامعە شناسی و تحلیلگر سیاسی اجتماعی، رحیم بندویی عضو شواری رهبری حزب مردم بلوچستان، حسن حاتمی عضو کمیتە ارتباطات ایرانی و کوردستانی حزب دمکرات کوردستان ایران، بهروز ناصری عضو کمیتە مرکزی کوملە سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا