به شهات رسیدن جوان بلوچ در دشتیاری به دست نیروهای جنایت کار رژیم

عدالت نیوز:بنا به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه مورخ 29تیر 94 عزیز هوت فرزند هاشم ساکن روستای کوچو_دشتیاری به دست نیروهای جنایت کار به شهادت رسید.
بنا به گزارشهای دریافتی نیروهای جنایت کار رژیم با حمله به منطقه کوچو عزیزهوت را در منطقه کوهستانی کوچوبه رگبار گلوله بسته و به شهادت رساندند. نیروهای جنایت کار با حمله ای وسیع به منطقه کوهستانی کوچو عزیز بلوچ را به شهادت رساندند.نیروهای جنایتکار با اتهاماتی واهی و بی اساس فرزندان بلوچ را بدون محاکمه در دادگاههای صحرایی اعدام و تیرباران می نمایند.
اتهاماتی بی اساس که همیشه وبال گردن فرزندان بلوچ است و احکام اعدام صحرایی فورا بر علیه آنان اجرا میشود.
نیروهای جنایت کار با آزادی کامل و بدون اینکه محکمه قضایی در جهت جنایت بیشمار و خودسرانه آنان را محکوم کند دستشان برای قتل عام فرزندان بلوچ باز است. در طی شش ماه گذشته بیش از سی تن از فرزندان بلوچ بدست نیروهای جنایت کار کشته شده اند و امار واقعی فراتر از این تعداد است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا