بُهتامیئے ھَکّ و ھُکوک/ ھَوک په آسانیؔن زبانے، نبیسندہ اَبدُل پَنّاہ سُلتانی ءُ مهنازِ پراکند، بلوچی ترجمه (رجانک)، ازیز دادیار ءُ سیما مبارکی

file:///C:/Users/doh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/GCRCIRH0/Balouchi-version[1].pdf

Balouchi-version[1].pdf

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا