تاثیر خشکیدن دریاچه هامون بر کارکردهای شهری و اقتصادی شمال بلوچستان

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار کرد: اینک که دریاچه هامون خشکیده نه تنها هیچ یک از این منابع اقتصادی در اختیار منطقه نیست بلکه دست کم به همین میزان و حتی بیشتر از آن نیز باید برای تامین علوفه از خارج از منطقه صرف کنند و بپردازند به این ترتیب در عمل، این منابع اقتصادی خود به خود از منطقه خارج خواهد شد.
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: خشکیدن دریاچه هامون بر کارکردهای شهری و اقتصادی منطقه سیستان تاثیرات مستقیم گذاشته است. دکتر عیسی ابراهیم‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بدیهی است که نقش اقتصادی دریاچه هامون بر زندگی اقشار مختلف مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم بسیار موثر بوده بگونه ای که متاسفانه در سال‌های اخیر با خشک شدن دریاچه هامون تمامی ارزش‌های مادی و مالی به سبب وجود این دریاچه و پوشش گیاهی آن به مخاطره افتاده است. استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار کرد: اینک که دریاچه هامون خشکیده نه تنها هیچ یک از این منابع اقتصادی در اختیار منطقه نیست بلکه دست کم به همین میزان و حتی بیشتر از آن نیز باید برای تامین علوفه از خارج از منطقه صرف کنند و بپردازند به این ترتیب در عمل، این منابع اقتصادی خود به خود از منطقه خارج خواهد شد. به گفته ابراهیم زاده در بخش صید ماهی نیز تقریباً درآمدهای اقتصادی مشابهی از دریاچه هامون نصیب منطقه می شد که متاسفانه امروزه سیستان به سبب خشکسالی از آن محروم است. وی تصریح کرد: در مواقع پرآبی دریاچه، صید انواع ماهیان موجود در دریاچه به خصوص آمور و کپور با وزن متوسط دو تا 15 کیلو توسط صیادان انجام می گرفته و ارزش افزوده زیادی را نصیب منطقه می‌کرده است. وی تاکید کرد: از دیگر منابع کسب درآمد مردم منطقه حصیر بافی بوده که ارزش اقتصادی حصیرهای بافته شده از نی و خلک حاصل دریاچه هامون بسیار چشمگیر بوده اما اکنون این مشاغل نیز در سیستان از بین رفته است. استادیار دانشگاه بیان کرد: در مواقع پرآبی و سرسبزی دریاچه سالانه تعداد زیادی کامیون پرده بافته شده از سیستان به خارج از منطقه و به سایر شهرهای کشور و حتی در برخی موارد به خارج از کشور صادر می‌شده که خود به تنهایی درصد نسبتاً خوبی از نیاز اقتصادی جمعیت روستایی منطقه را تامین می‌کرد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا