تقسيم بلوچستان به چهار استان را محکوم می‌کنیم

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال
تقسيم بلوچستان به چهار استان را محکوم می‌کنیم

سید محسن دهنوی عضوِهیئتِ رئیسه‌ی مجلسِ شورایِ اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۹ ازاعلام وصولِ طرحِ تفکیکِ “استانِ سیستان و بلوچستان” به مجلس خبرداد.

طرح تقسیم سیستان وبلوچستان به چهاراستانِ: سیستان، سرحد، بلوچستان و مکران ادامه‌ی سیاست‌های پیشینِ جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی، درجهتِ ایجادِ خیالیِ یک ملت با یک زبان(فارسی) ویک مذهب (شیعۀ ولایت فقیهی)، ودرنتیجه محوِهویت ملی مردم بلوچ وسایرملیت ها درگلستان رنگارنگ ایران چندملیتی بوده است.

تقسیمات سیاسی وتصنعی استانها، یکی ازابزارِادغام وجذب وحلِ کامل آنها، ازجمله این منطقه‌ی استراتژیک درایران فارس وشیعه حاکمان،جهت غارت و تاراج منابع غنی ومنحصربه فرد آن است: بااسکان میلیون‌ها غیربومی، درسواحل بحراحمر(دریای بلوچستان)، و تبدیل ملت بلوچ به یک اقلیت درسرزمین تاریخی آن‌ها میباشد. رژیم جنایتکارولایت فقیه، استفاده ازبلوچستان، درجهت سیاست‌های شیعه‌ گسترانه‌ی خود را، برای ایجاد مزاحمت برای کشورهای عربی منطقه نیز درراستای این سیاست، پیش میبرد.

هروقت صحبت ازتقسیم بلوچستان به چنداستان مطرح میشود، رژیم جمهوری اسلامی و کارگزاران منطقه‌ای آن، محرومیت بلوچستان را پیش میکشند و وسعت زیاد آن را دلیل محرومیت قلمداد کرده اند، اما تجربه‌های قبلی به خوبی نشان داده‌اند که مردم مناطق جدا شده ازبلوچستان درزمان پهلوی ازجمله دراستان کرمان، به مراتب فقیرتر از مردم سرزمینِ مادرزندگی میکردند.

تقسیم سرزمین مردم بلوچستان برخلاف قوانین و میثاق های بین المللی است، بخاطر حفظ هویت ویک پارچگی سرزمینی، حفظ فرهنگ، مذهب و سنت های مردم بلوچ، رژیم جمهوری اسلامی ایران حق تجزیه بلوچستان را ندارد و ازنظر قوانین بین المللی که ایران هم جزو امضا کننده آن هست، تجزیه سرزمین مردم بلوچستان ممنوع است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال این اقدام رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم نموده و ازعموم مردم ایران و ملیت های ساکن آن انتظار دارد که به خاطر حفظ سرزمین مردم بلوچستان وعقیم گذاشتن این سیاست‌ بنیان برافکنانه که بنوعی آپارتاید مذهبی- زبانی متکی است، مطابق منشور جهانی حقوق بشر و دیگر قوانین بین‌المللی عمل نموده و مقابل آن بایستند.

درمحکوم کردن جمهوری اسلامی ایران دررابطه با تقسیم استان بلوچستان

۲۳نوامبر ۲۰۲۰- سوم آزر ۱۳۹۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا