تیر برق های بی برق روستای رزی لاشار

“چرا مسئولین بخش لاشار و استان و کشور به مشکلات روستای رزی بخش لاشار رسیدگی نمیکند؟” این جمله ایست که شعیب از ساکنان این روستا نوشته است.

روستای رزی لاشار بلوچستان
وی به گزارشگر کمپین فعالین بلوچ می گوید:
“روستای رزی یکی از روستاهای بخش لاشار مرز شهرستان نیکشهر و ایرانشهر است که در مجاورت جاده ترانزیتی قرار دارد”
وی در ادامه می گوید: روستای رزی دارایی 50خانوار است ولی هیچ گونه امکانات دولتی ندارد از جمله برق که از آن محروم اند.
شعیب می افزاید: مردم این روستا بارها پیگیری کرده و به اداره برق شهرستان نیکشهر و زاهدان مراجعه کردن ولی هنوز جوابی دریافت نکرده اند.
وی با ناراحتی می گوید: حدود چهار سال پیش تیر های برق روستا نصب وسیم کشی انجام شده ولی متاسفانه تا کنون به بهربرداری نرسیده و از برق خبری نیست.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا