جمعه خونین زاهدان، کشتار علیه تمامی خلق‌های تحت‌ستم بود/ حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)

کشتار شماری از خلق آزادیخواه بلوچ در جمعه، ۸ مهر ۱۴۰۱ با استفاده از نیروی قهریه کشتارگر در شهرهای زاهدان و خاش از سوی جامعه بلوچ و پیشتازان انقلاب ژن، ژیان، آزادی «جمعه خونین» نامگذاری شد. «حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» یادوخاطره جانباختگان خلق تحت‌ستم بلوچ در آن جمعه سیاه را گرامی‌می‌دارد. ما حامی و پشتیبان مبارزات خلق‌های تحت ستم ایران بویژه خلق بلوچ هستیم.

واقعه جمعه خونین در هشتم مهر ۱۴۰۱ که در پی خیزش خلق بلوچ در چارچوب انقلاب ژن، ژیان، آزادی روی داد، چهره کریه نظام فاشیست ایران را بخوبی افشا ساخت.

درحالی که انقلابی تحت عنوان آزادی خلق‌ها و زنان آغاز شد، مسئولان فاشیست ایران در راسک به یک دختر بلوچ تجاوز کرده و خواستند کرامت آن خلق را زیر پا بگذارند.

باردیگر اثبات شد که در بحبوحه اوج ‌گیری انقلاب زنان برای آزادی، دست‌زدن مسئولان و فرماندهان رژیم به تجاوز، خصومت آشکار علیه تمامی زنان است.

لذا خیزش خلق بلوچ علیه چنان رژیم فاسدی برحق بود و کشتارگری نظام حاکم در زاهدان و خاش مصداق بارز کشتارگری علیه تمامی خلق‌های تحت ستم در ایران و شرق کردستان بود.

پاسخ به خیزش‌ دمکراتیک زاهدان و خاش با استفاده از گلوله جنگی و مرگبار نشانه بی‌رحمی رژیم با هدف ترویج سیاست نسل‌کشی علیه خلق بلوچ و ارعاب همه خلق‌هایی بود که به خیابان‌ها سرازیر شده بودند. کشتار قریب ۱۰۰ خیزشگر بلوچ که به تجاوزگری آشکار و بی‌محابای مسئولان رژیم اعتراض دمکراتیک کردند، در نفس خود مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و تا زمانی که ظلم و ستم برچیده نشود، بایستی با آزادیخواهی و مبارزات خلقی، محکوم گردد.

بایستی خلق‌های ایران خصوصا خلق بلوچ متوجه باشند که بلافاصله پس از کشتار ۸ مهر صدور احکام محاربه، اعدام و همچنین شکنجه و تجاوز به زنانیان در بازداشت‌گاه‌ها، پاسخ حاکمیت فاشیست تهران به مبارزان خیابان و خلق‌ها بوده لذا این جنایات، نابخشودنی است. نحوه قتل «خدانور لجه‌ای» درواقع تحقیقرکردن خلق‌های تحت ستم بود. انتقام این کشتارها مگر با آزادی خلق بلوچ و تحقق دمکراسی ممکن گردد.

«حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» ضمن محکوم کردن کشتار جمعه خونین زاهدان بدست نظام فاشیست ایران، یاد و خاطره آن شهیدان که شهدای جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی هستند را گرامی می‌دارد. ما حمایت کامل و قاطع خویش از خلق تحت ستم بلوچ که بیشترین ستم‌ها در حق آنها رواداشته شده را اعلام می‌داریم و از عموم آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان دعوت بعمل می‌آوریم که خلق ستمدیده بلوچ را تنها نگذارند و همگان در کارزارهای آن خلق مبارزه علیه نظام ستمگر و فاشیست ایران، پشتیبان و همراهشان باشیم.

بی‌شک اتحاد میان خلق‌های تحت‌ستم در ایران و شرق کردستان مایه تحقق آزادی و دمکراسی خواهد شد. مبارزات خلق‌ها پیروزی را به ارمغان خواهد آورد.

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)

۶ مهر ۱۴۰۲

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا