جمهوری اسلامی ایران در درماندگی سیاسی/ ما سه ائتلاف سیاسی حمله به مرکز پناهندگی سازمان مجاهدین را محکوم می کنیم

در راستای تلاش‌های جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته برای باز گرداندن حیثیت از دست رفته ناشی از انقلاب ژن، ژیان، ئازادی در ایران، هزینه کردن دلارهای نفتی در کشور فقیری چون آلبانی برای حمله به مرکز استقرار پناهندگان مجاهد، از جمله تلاش‌های مذبوحانه ای است، که جمهوری اسلامی به پیش برده است.

حملە وحشیانە پلیس آلبانی کە بی تردید در تبانی با جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفتە است ، یکی دیگر از ترفندهای این رژیم برای ایجاد جو ارعاب و وحشت درصفوف جنبش براندازی جمهوری اسلامی در داخل کشور بشمار میرود

 

بعد از انقلاب ژینا در ایران چهره کثیف و بچه کش جمهوری اسلامی در دنیا در چنان ابعادی رسوا شدکه امروز کشورهای اروپایی که روابطی پشت پرده با جمهوری اسلامی دارند نیز از وحشت فضای سیاسی حاکم بر کشورشان به گونه ای از جنبش ژینا در ایران دفاع می کنند.

مجموعه فعالیتهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته،  از گروگانگیری گردشگران خارجی تا ایرانیان دو تابعیتی وتلاش برای معاوضه تروریست‌های دستگیر شده در اروپا با گروگانها، گشایش دوباره روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی، لشکرکشی به کردستان برای قلدری و وحشی گریهای مرسوم جمهوری اسلامی تا روابط با آمریکا برای به ثمر نشاندن برجام، همه تلاش برای طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی در ایران است.

ما سه ائتلاف سیاسی حمله به مرکز پناهندگی سازمان مجاهدین را محکوم می کنیم، تحت هیچ قانونی نمی توان فعالیت سیاسی یک سازمان را آنهم خارج از کشور محدود کرد.

ما خواستار پاسخگو‌کردن‌دولت‌و‌مقامات قضایی دولت آلبانی برای این رفتارضد حقوق بشری و خصوصا حقوق پناهندگی بر طبق مفاد تصویب شده در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هستیم.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ / ۲۱ یونی ۲۰۲۳

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا