حزب مردم بلوچستان ترور و برنامه ریزی، تلاشهای تروریستی جمهوری اسلامی را شدیداً محکوم میکند

جمهوری اسلامی که در همه زمینه ها شکست خورده و در حال فروپاشی عمر پایانی خود را میگذراند، قصد دارد که نیروهای مخالف خود در سرتاسر جهان را با هدف بحران آفرینی حذف فیزیکی نماید، تا چند صباحی بر عمر ظالمانه حکومت مافیایی خود بیفزاید.

طرح و اجرای حملات تروریستی جمهوری اسلامی تنها منحصر به کشورهای هلند، فرانسه، آلمان و اخیراً دانمارک نیست. رهبران رده بالای مخالفین جمهوری اسلامی که مبارزات مدنی عدم خشونت را نمایندگی میکنند و اکثراً در کشورهای اروپایی زندگی میگذرانند هدف بالفعل جمهوری اسلامی هستند و در خطر حملات تروریسی قرار دارند.

دانمارک با متهم نمودن ایران به تلاش برای ترور فعال سیاسی آقای حبیب جبر فعال عرب تبار و رهبر شاخه دانمارک “جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز” سفیر خود را به نشانه اعتراض از تهران به دانمارک فرا خواند.

دانمارک تأکید نمود که نمیتواند ترور افراد را در خاک خود بپذیرد. دانمارک از اتحادیه اروپا درخواست خواهد نمود برای پیشگیری اینگونه حملات سازمان یافته تروریستی، تحریم های جدیدی توسط اعضای اتحادیه اروپا بر علیه نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته شود. در ارتباط با این تلاش تروریستی یک ایرانی تبار ساکن کشور نروژ دستگیر و به دانمارک تحویل داده شده است. گمان بر آن است که تعداد بیشتری در این زمینه دستگیر شده و به عدالت سپرده شوند.

قتل تروریستی فعال عرب تبار ایرانی در هلند، تلاش برای بمب گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای ترور فعال سیاسی عرب تبار در دانمارک در سال جاری نشانه بُعد وحشیانه تروریستی دولتی جمهوری اسلامی است.

راه برون رفت از این غده چرکین و معضل چهل ساله که عامل بحرانهای داخلی و خارجی است تغییر این نظام به غایت جنایتکارانه دیکتاتوری است.

حزب مردم بلوچستان هر گونه فعالیت تروریستی جمهوری اسلامی را شدیداً محکوم مینماید و از همه مبارزات مدنی حق طلبانه عاری از خشونت همه ملل ساکن در ایران و خصوصاً ملت عرب را، که سرمایه آنها به یغما برده میشود و رودخانه های مناطق آنها خشکانده شده و در فقر مطلق در سرزمین زرخیز خود، چون انسانهای درجه دو و سه و محروم از حقوق انسانی زندگی میکنند، حمایت خود را اعلام میدارد.

حزب مردم بلوچستان با قدردانی از عکس العمل سریع و قاطعانه کشور دانمارک و حمایت بریتانیا و چند کشور دیگر از همه نهادها و جامعه جهانی تقاضا دارد که جنایات و برنامه ریزی در انجام جنایت جمهوری اسلامی را محکوم نمایند.

حزب مردم بلوچستان

اکتبر ۲۰۱۸

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا