حکم اعدام برای 10 نفر در زندان مرکزی زاهدان / اسامی

محکومین به اعدام:1 ـ نوشیروان عمرزهی 2 ـ محمد امین عمرزهی معروف به جما. 3ـ یوسف گنگوزهی. 4ـ علیرضاناروی. 5ـ غلامرسول مزارزهی. 6ـ ناصر عمرزهی.7 ـ حسین دادور.8ـ عبدالله صلاحزهی.9 ـ مرادبخش بلوچی.10ـ نبی مزارزهی.
دادگاهی در زاهدان برای دستکم 10 نفر از یک پرونده 13 نفری تحت جرائم مواد مخدر حکم اعدام صادر کرده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ اسامی افرادی که اوائل هفته گذشته 16 خرداد تحت جرائم مواد مخدر به اعدام و حبس محکوم شده اند برای کمپین فعالین بلوچ محرز گردیدند که به قرار ذیل می باشند:

محکومین به اعدام:1 ـ نوشیروان عمرزهی 2 ـ محمد امین عمرزهی معروف به جما. 3ـ یوسف گنگوزهی. 4ـ علیرضاناروی. 5ـ غلامرسول مزارزهی. 6ـ ناصر عمرزهی.7 ـ حسین دادور.8ـ عبدالله صلاحزهی.9 ـ مرادبخش بلوچی.10ـ نبی مزارزهی.

محکومین به حبس از سه تا 25 سال:

1ـ الله داد گنگوزهی. 15 سال زندان 2 ـ نورمحمدشهنوازی 25 سال 3 ـ عید محمد قمبرزهی 3 سال.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا