دلپدردی / بلۆچستانئے اُستمانئے گلّ

دلپدردی

کندیل تمانێن شهرئے مِران اَنت یکّ یکّا،  دلبُرّێن زهیر تاهیر گران اَنت یکّ یکّا.

بلۆچستانئے شئیر و لبزانکئے کُنگر و پُرزَهرگێن شائر، مبارک کازیا اے کۆڑهێن دنیا یله دات. آییئے زند په بلۆچ راجا مبارک اَت و آییئے مرک گرانێن تاوانے. په آییئے کهۆل و هاندانا تاهیر و شرّێن زند مئے واهگ اِنت.

بلۆچستانئے اُستمانئے گلّ

سپتمبر 2023

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا