دلپدردی / بلۆچستان اُستمانئے گلّ

   

بلۆچستان اُستمانئے گل واجه پیر مهمد ملازهیئے بێران بئیگا بلۆچ راجا و آییئے کهۆل و نزّیکّێن مردمان تسلیتَ گوَشیت. واجه پیر مهمد سیاستئے پڑا مزنێن پرّێسکارے اَت و آییئے کلمئے بور همک وهدا بلۆچستانئے سیاسی جێڑه و انچش هم همساهگێن ملکانی جێڑه و گرّ و چیلّانی سرا تچان اَت. واجها پگر و اندێشهئے مئیدانا جُهلانکێن زانت و سرپدی هست‌اَت. بلّ ترے واجه پیر مهمد جسمانی هسابا چه وتی راج و مردمانی نیاما شُتگ بله آ، یاتانی تها نمیران اِنت.

بلۆچستان اُستمانئے گلّ

۲۷ می ۲۰۲۴

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا