روز جهانی کارگر را گرامی می‌داریم/ حزب مردم بلوچستان

اول ماه مه روز جهانی کارگر را در شرایطی گرامی می‌داریم که وضعیت معیشتی و شرایط کار کارگران در جمهوری اسلامی بیش از پیش سخت تر شده است. اعتراضات و اعتصابات کارگران با خشونت سرکوب می‌شوند و رهبران سندیکاها با پرونده سازی‌ها و اتهامات واهی سال‌های زیادی از عمر ارزشمند خود را در زندان و بدترین شرایط سپری می‌نمایند.

اعتراضات و اعتصابات کارگری در پیوند با جنبش مهسا و نیز با هدف مطرح نمودن مطالبات صنفی کارگران به اشکال گوناگون در کشور شدت گرفت اما توسط رژیم به سرکوب شده و رهبران آن‌ها روانه‌ی شکنجه گاه‌هایی به نام زندان شدند.

تورم افسار گسیخته و به تبع آن  خالی شدن سفره‌ی کارگران و دیگر طبقات زحمتکش می‌تواند آتش زیر خاکستر خشم از رژیم را شعله ور سازد و بنیان جمهوری اسلامی را در هم شکند تا تقسیم قدرت سیاسی با حقوق برابر در ایران چند ملیتی شکل گیرد و شرایط حرکت به سوی آبادانی و رفاه فراهم گردد.

حزب مردم بلوچستان به آرزوی ایرانی بدون جمهوری اسلامی اول ماه می را به همه کارگران و زحمتکشان جهان تبریک می‌گوید. به امید اجرای منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و برخورداری  کارگران از رفاه و کرامت انسانی.

حزب مردم بلوچستان

مه ۲۰۲۴

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا