زاهدان در حاشیه نشینی در بین مراکز استان ها رکورد دار است

حاشیه نشینی یکی از مشکلات دامنگیر شهرهای بزرگ است که در شهر زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان با رشد فزاینده ای همراه بوده و بیش از ۳۰ درصد جمعیت و مساحت این شهر را به خود اختصاص داده است .
شهردار زاهدان با بیان اینکه یک هزار و 350 هکتار بافت فرسوده ناکارآمد در این شهر وجود دارد می افزاید: با الحاق مناطق همت آباد، آزادی شمالی، شریعتی شمالی و بلوار رسالت سکونت گاه های زاهدان با منشاء غیر رسمی به بیش از یک هزار و 500 هکتار و با جمعیتی معادل 350 هزار نفر می رسد.
سید مسلم سید الحسینی در گفتگو با مهر بیان داشت: مساحت 2 هزار و 500 هکتاری با منشاء اسکان غیر رسمی و 500 هکتار با اسکان پراکنده زاهدان پس از مشهد مقدس بیشترین حاشیه نشین را در کشور از نظر مساحت به خود اختصاص داده است و به تناسب سرانه جمعیت می توان گفت زاهدان در کشور مقام نخست حاشیه نشینی را دارد.
وی در این رابطه گفت: علاوه بر پیشتازی زاهدان در موضوع حاشیه نشینی این شهر پس از کرج دومین رشد جمعیتی را به خود اختصاص داده است و به شبه شهری با مشکلات انبوه تبدیل شده است.
وی افزود: پهنه شمالی شهر زاهدان اصلی ترین پهنه سکونت گاه های غیر رسمی است که در حال حاضر به سکونتگاه های رسمی تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه شهر زاهدان به دوقطب کاملا مجزا و دارای شکاف عمیق تبدیل شده است بیان داشت: به دلیل تمرکز امکانات در شهر زاهدان لذا سیل مهاجرت بر اثر خشکسالی های حادث شده در استان مزید بر علت در پدیده حاشیه نشینی شده است.
وی توسعه غیر متمرکز را یکی از راه های رفع این شکاف دانست و افزود: کیفیت سکونت در این مناطق به شدت پایین است و حل مشکلات این نواحی به تنهایی از عهده شهرداری زاهدان خارج است.
سید الحسینی اذعان داشت: بهبود شرایط کار و فعالیت ساکنان این منطقه، ایجاد انسجام در کالبد حاشیه شهر و گسترش امکانات از جمله محورهایی است که باید برای مقابله با حاشیه نشینی در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حاشیه شهر زاهدان نیاز به یک سپر حفاظتی برای جلوگیری از توسعه بی رویه دارد افزود: تمامی ادارات در پهنه جنوبی شهر زاهدان مستقر است که لازم است از این پس پهنه ادارات به مناطق شمالی تسری یابد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا