زنان بی‌سرپرست‌؛ فراموش‌شدگان جامعه/ دولت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست حمایت کند

زنان بد سرپرست، آسیب دیده و بیشتر زنان ساکن در حاشیه شهرهای استان دارای دغدغه ها و مشکلات زیادی هستند به طوری که زندگی آنان را با سایر زنان متفاوت کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی عصر هامون، فرهنگ و بافت سنتی حاکم بر استان، عدم برخورداری از دانش حقوقی و نا آشنایی بانوان از حقوق خود و از همه مهمتر عدم تمکن مالی برای اخذ وکیل بانوان آسیب دیده را با مشکلات عدیده و جدی مواجه کرده است.
این زنان حتی، درتامین امرارمعاش و روزمرگی و امکانات اولیه خود عاجز می باشند کسانی که قرار بوده حاشیه امنیت خانواده را تامین کنند اکنون گرفتارمعضلات اجتماعی شده و خود باعث نگرانی هستند.
به‌دلیل اینکه تعدادی از زنان روستایی و حاشیه شهر ازدواج ثبت نشده دارند و حتی برخی‌ با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند از هیچ حق و حقوق قانونی از سوی نهادهای حمایتی برخوردار نیستند.

عدم ثبت ازدواج در دفاتر قانونی مهم ترین مشکل زنان استان می باشد
عضو شورای شهر زاهدان گفت: ازدواج های محلی و بدون ثبت به صورت قانونی در دفاتر رسمی به دلیل فقر فرهنگی و تعصبات و یا ازدواج با اتباع بیگانه و افراد فاقد هویت و متواری یکی از مشکلات جدی و پیش روی بانوان استان است که نیاز به فرهنگ سازی دارد. همچنین بسیاری از مردان در خانواده های روستایی به دلیل اینکه نیازی به اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد خود نداشته باشند از ثبت ازدواج خودداری می کنند.
عباس شیبک اظهار داشت: زنان و دخترانی که باید نسل آینده را تربیت کنند در خطر بوده و در خطر بودن آنها، باعث در خطر بودن کل جامعه می شود، خطری که شاید از هزاران بمب ترسناکتر باشد.
وی افزود: عدم ثبت قانونی ازدواج و تولد کودکان بدون شناسنامه، وضعیت بهداشتی اسف بار، محرومیت از امکانات اولیه زندگی و رفاهی، بی‌سوادی، عدم وجود اردوگاه ترک اعتیاد و نبود سرپناه دائمی برای زنان بی سرپرست و بی خانمان و همچنین عدم رعایت عدالت در حق زنان از مهمترین مشکلات جامعه زنان استان به خصوص در نقاط حاشیه‌ای شهر زاهدان است.
وی گفت: بسیاری از زنان استان به ویژه ساکن در روستاها و حاشیه شهرها به دلیل نداشتن تحصیلات دانشگاهی، مهارت های زندگی و شغل مناسب از امنیت مالی برخوردار نبوده و در تامین اصلی ترین مایحتاج زندگی خود به شوهرانشان وابستگی شدید دارند بنابراین طلاق آن ها را با مشکلات بسیاری مواجه می کند.

ادامه مطلب را در آدرس ینترنتر ذکر شده ذبل مرور نمائید

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا