زنگ خطری بزرگ برای جامعه بلوچستان

با پیروزی غیر منتظره طالبان در افغانستان که همه جهان را به شگفتی واداشت و زنگ خطری را برای بسیاری از جهانیان به صدا درآورد، برای ملت بلوچ که نزدیک ترین همسایه به آنها که قسمتی از آن ملت در خاک افغانستان است، شرایط ویژه ای را پدید آورد و در بلوچستان غربی واقع در ایران، یک اتفاقات ویژه ای شکل گرفت.

مولوی عبدالحمید بزرگترین شخصیت مذهبی که اثرگذارترین شخصیت در بلوچستان نیز هست، با توجه به نظر مساعد رژیم ایران به طالبان، در خطبه های نماز جمعه به تاریخ ۲۲ مرداد با شتابزدگی و ذوق، این پیروزی را تاریخی و نصرت خداوندی خواند، که برای روشنفکران جامعه و جامعه ضعیف مدنی بلوچستان یک زنگ خطری بزرگ قلمداد میشود و میتواند آینده بلوچستان را به خطر بیاندازد و تفکر تندروی اسلامی را که سالها بذر آن در بلوچستان کاشته شده را به باروری برساند.

مولوی عبدالحمید که رهبر سنی مذهبان در ایران قلمداد میشود، با این حرکت موضع کاملا مشخصی داشت و آن دفاع از ایدئولوژی های مذهبی خود و ترویج آن در جامعه بلوچستان بود و نشان داد، که نقش او نه دفاع از ملت بلوچ و حتی اهل سنت ایران هست که سالها مدعی آن بود، بلکه اهداف و آرمانهای متفاوت دارد.

کما اینکه اهل سنت در کردستان و دیگر جاهای ایران از این حرکت بسیار اندوهگین و ناامید گشتند و البته، این حرکت از طرف مولوی عبدالحمید اولین قدمش در فاصله گرفتن با افکار عمومی اهل سنت نبود، بلکه پیشتر با حمایت از رئیسی در انتخاب و در مواردی دیگر بارها نشان داده که اهداف و مطالباتش شخصی و گروهیست و تناسبی با مطالبات اهل سنت و ملت بلوچ ندارد.

ولی این حرکت ایشان، خطرات ویژه ای را خاصا متوجه ملت بلوچ میکند و آن خطر افراطی گری مذهبی است، اگر روشنفکران بلوچ امروز متوجه این خطر نباشند و برای خنثی کردن آن تلاش نکنند، دیری نخواهد پایید که بلوچستان جولانگه طالبان و تفکر طالبانی خواهد بود و روزهای تلخ و تاریکی برای بلوچستان رقم خواهد زد.

نویسنده: مرادبخش نبایخ

18 آگوست 2021

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا