سی و هشتمین سالگرد جنایات جمهوری اسلامی ایران دربلوچستان : احمد شاهوزایی

حکومت جمهوری اسلامی در سی و هشتمین سالگرد خویش قرار دارد و همه ساله در این ایام در جاهای مختلف ایران مراسم و جشن هایی برگزار می کند چرا که برای حکومت که در ایران همه چیز ازجمله رسانه را در اختیار دارد و می تواند تبلیغات گسترده ای در تایید نظامش کند.

حکومت جمهوری اسلامی مراسم و جلسات مذکور را بصورت گسترده در بلوچستان از

مدارس گرفته تا دانشگاه و تلویزیون استانی برگزار می کند تا نشان دهد که
ملت بلوچ در بلوچستان هم دوستدار و همراه و همگام با نظام هستند و انقلاب
اسلامی ایران را برای خودشان یک نعمت می داند
ولی آیا بواقع اینچنین است؟ آیاحکومت جهموری اسلامی سبب پیشرفت بلوچستان
شده است؟ و سوالات زیادی که می توان پرسید……….
عقب ماندگی بلوچستان از لحاظ اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،ادبی،فرهنگی از نتایج
نکبت بار دوران تسلط حکوت مستبد و تمامیت خواه پهلوی بود.
در حکومت جهموری اسلامی در ادامه همان سیاست های تبعیض گرایانه،وضعیت
مردم بلوچستان نه تنها در دوران حکوت جمهوری اسلامی بهبود نیافته بلکه به
مراتب بدتر و علاوه بر تشدید ستم ملی بر شدت ستم مذهبی نیز افزوده شده
است به مقدسات مذهبی مردم بلوچ توهین میکنند و مساجد و مدارس دینی اهل
سنت تخریب می شود و روحانیون سنی مذهب بلوچ شکنجه،زندانی و اعدام می
شوند و همچنین مبارزین برابری خواه و حق طلب بلوچ تحت عناوین جعلی نظیر
قاچاقی،اشرار،تجزیه طلب،برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی و محاربین با
خدا دستگیر،زندانی،شکنجه و اعدام می شوند.
در این ایام حکومت ایران در بلوچستان از تلویزون گرفته تا در مراسم هایی
که در بلوچستان بمناسبت سالگرد انقلاب اسلامی از خدمات و دستاوردهای
حکومت برای مردم بلوچ و بلوچستان می گویند از دستاوزدهای حکومت انقلاب
اسلامی برای بلوچستان زیاد می توان گفت از جمله؛
عدم آموزش زبان مادری که حتی در قانون اساسی آمده، عدم حقوق برابر،عدم
بکارگیری شایستگان بلوچ در مناصب دولتی،واگذار کردن بلوچستان به
غیربومیان مخصوصا بندر چابهار،امنیتی کردن بلوچستان، محروم نگه داشتن
بلوچستان از لحاظ آموزشی و اقتصادی،کمبود امکانات یهداشتی درمانی،پرداخت
پول به مردم فقیر بلوچستان در عوض شیعه شدن و اختلاف و تفرقه انداختن بین
طوایف بلوچ و…………
پس آنچه که در بلوچستان توسط حکومت جمهوری اسلامی بمناسبت سالگرد انقلاب
اسلامی در تلویزیون{استانی} و مراسم و جلسات از خدمات و دستاوردهایش برای
بلوچستان نه تنها بزرگ نمایی بلکه بیشتر تبلیغات و مانور رسانه ای برای
نشان دادن وجه ای خوب و همچنین سرپوش گذاشتن به جنایات و تضییع حقوق
انجام شده است.
بلوچستان به حقوق خود می رسد البته با حاکمیت ملت بلوچ بر بلوچستان…….
بقلم احمد شاهوزایی
حزب مردم بلوچستان
20بهمن 1395 / 8فوریه 2017

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا