شرکت آقای ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان در هفتمین جلسه انجمن دائمی سازمان ملل متحد در مورد مسائل بومی (UNPFII)

شرکت ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان در هفتمین جلسه انجمن دائمی سازمان ملل متحد در مورد مسائل بومی (UNPFII)

تاریخ جلسه: ۱۶-۲۷ آوریل ۲۰۱۸

محل برگزاری جلسه: مقر سازمان ملل متحد در نیویورک

موضوع جلسه: “حقوق جمعی بومیان به سرزمینهای شان، سرزمین ها و منابع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و…”

انجمن دائمی ملل متحد در مورد مسائل بومی (UNPFII) یک شورای عالی است که در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی به سازمان ملل مشورت می دهد.

این انجمن در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰ بر اساس قطعنامه ۲۰۰۰/۲۲ تأسیس شد، رسیدگی به مسائل بومی مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، آموزش و پرورش، بهداشت و حقوق بشر از مسئولیت های این نهاد است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا