“صلح امام حسن” سرمشق رهبر ایران در حل پرونده اتمی است

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در دیدار با استانداران و معاونان وزرای این کشور از حل مسالمت آمیز بحران اتمی ایران به عنوان پیروی از سرمشق “صلح امام حسن” با معاویه یاد کرد و گفت که مبتکر این اقدام در حال حاضر خود رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، است که برای حل پروندۀ اتمی ایران خواستار “نرمش قهرمانانه” شده است. روحانی گفت : “امام حسن تصمیمی گرفت که آیت الله خامنه ای از آن به عنوان نرمش قهرمانانه یاد کرد.”

وی همچنین با استناد به صلح امام دوم شیعیان با معاویه، تلویحاً اعتراف نمود که اکثریت جامعۀ ایران امروز خواستار حل پروندۀ اتمی این کشور از طریق نرمش و مصالحه با غرب و به ویژه با آمریکا است. در این خصوص حسن روحانی تصریح کرد : وقتی امام حسن متوجه شد که اکثریت مردم خواستار صلح با معاویه هستند نخواست اقدامی خلاف میل مردم انجام داده و بر آنان تحمیل کند.
رییس جمهوری ایران سپس گفت : امام حسن از طریق صلح با معاویه و در وضعیتی که جامعه می رفت “مضمحل شده و خونریزی ادامه پیدا کند تصمیم مهم و دشواری گرفت” و امروز هم رهبران جمهوری اسلامی “باید راه و مسیر امام مجتبی را دنبال کنند.”
حسن روحانی سپس گفت که “تصمیم گیری برای صلح سخت تر از تصمیم گیری برای جنگ است و آمادگی برای نثار آبرو مهم تر از نثار جان و خون در راه خدا است.” او گفت که امام دوم شیعیان در شرایط حسّاس تاریخی عهده دار وظیفه ای شد که جامعه (اسلامی) دچار “انشقاق، افتراق و فاصله بود و تصمیم گیری در چنین مقطعی بسیار سخت است”، هر چند، به گفتۀ حسن روحانی، “برخی تصور می کنند که تصمیم گیری برای شهادت سخت است، اما، بی تردید تصمیم گیری برای صلح، سخت تر از تصمیم گیری برای جنگ است.”
رییس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنانش گفت که حل و فصل پروندۀ اتمی ایران نه به معنای حل همۀ مشکلات کشور، بلکه صرفاً به معنای هموار شدن مسیر حل آنها است. او افزود : در صورت تحقق یا عدم تحقق توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی یک رشته از کارها در کشور باید صورت بپذیرد. یکی از این کارها، به گفتۀ حسن روحانی، “واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی با شرایط آسان و قانونی به مردم است.” حسن روحانی نگفت که منظور او از “مردم” چیست، اما، هزاران طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که دولت فاقد منابع لازم برای تکمیل آنها است.
وی با اشاره به کسری بودجۀ سال جاری گفت که باید سیاست صرفه جویی در دستور کار قرار بگیرد و شرایط برای جذب سرمایه های خارجی به کشور فراهم شود. مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی به تازگی اعتراف کرد که کل درآمد نفتی ایران در سال جاری به ۲۵ میلیارد دلار می رسد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، نیز اخیراً گفته است که بودجۀ کشور در سال جاری با ۵۵ درصد کسری روبرو است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا