عدم درمان منجر به جان باختن ۳ زندانی بی دفاع در زندان مرکزی زاهدان گردید

روز سه شنبه ۲۹ دی ماه ۳ زندانی از بندهای ۶ و ۷ زندان مرکزی زاهدان در اثر عدم رسیدگی پزشکی و انتقال آنها به بیمارستانهای خارج از زندان جان خود را از دست دادند.زندانی منصور قسام فرزند عبدالرحیم حدودا ۲۲ ساله از بند ۶ که دچار سکته شده بود بجای انتقال به بیمارستان خارج از زندان در بهداری زندان بدون درمان جدی نگه داشته شد تا اینکه جان سپرد. ۲ زندانی دیگر از بند ۷ زندان مرکزی زاهدان بودند.
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» در اثرعدم رسیدگی پزشکی ،۳ زندانی در زندان مرکزی زاهدان جان باختند.

روز سه شنبه ۲۹ دی ماه ۳ زندانی از بندهای ۶ و ۷ زندان مرکزی زاهدان در اثر عدم رسیدگی پزشکی و انتقال آنها به بیمارستانهای خارج از زندان جان خود را از دست دادند.زندانی منصور قسام فرزند عبدالرحیم حدودا ۲۲ ساله از بند ۶ که دچار سکته شده بود بجای انتقال به بیمارستان خارج از زندان در بهداری زندان بدون درمان جدی نگه داشته شد تا اینکه جان سپرد. ۲ زندانی دیگر از بند ۷ زندان مرکزی زاهدان بودند.

از طرفی دیگر روز دوشنبه ۲۸ دی ماه حوالی ساعت ۰۹:۳۰ گارد زندان به بندهای ۶ و ۷ زندان مرکزی زاهدان یورش بردند.زندانبانان تمامی زندانیان این ۲ بند را با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی به محوطه زندان منتقل کردند. زندانیان ساعتها در سرمای شدید در محوطه زندان نگه داشته شدند.سپس گارد ویژه زندان به سلولهای زندانیان یورش بردند و وسایل شخصی زندانیان را در راهرو بندها پخش کردند و آنها را تخریب و یا به سرقت بردند.

در این یورش وحشیانه بیش از ۳۰ نفر از افراد گارد ویژه زندان شرکت داشتند. فرماندهی آنها را غلامی رئیس اطلاعات زندان زاهدان به عهده داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان ۳ زندانی که منجر به مرگ آنها شد و همچنین یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم وپدرخوانده داعش به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول بهمن۱۳۹۳ برابر با۲۲ ژانویه ۲۰۱۵

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا