فقر، محرومیت و کپرنشینی در منطقه بلوچ نشین سردشت هرمزگان / گزارش تصویری

منطقه بلوچ نشین سردشت هرمزگان، «گمشده‌آبادی» است که کپرنشینان در طول هفته فقط دوساعت به آب دسترسی دارند.

منطقه بلوچ نشین سردشت هرمزگان، «گمشده‌آبادی» است که کپرنشینان در طول هفته فقط دوساعت به آب دسترسی دارند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از ایسنا، این دورنشینان بلوچ آرزوی زیادی ندارند،

به حداقلی راضی‌اند؛ خانه‌ای می‌خواهند و آبی و راهی.

گزارش تصویری مربوط به فقر و محرومیت این شهروندان را در ادامه ببینید. خودشان نیز بی‌رغبت و بی‌میل از خودشان می‌گویند، بودن خودشان را هم انکار می‌کنند.

این دورنشینان آرزوی زیادی ندارند، چون می‌دانند با ماهی صدهزارتومان چگونه گذران زندگی کنند، به حداقلی راضی‌اند؛ خانه‌ای می‌خواهند و آبی و راهی!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا