قانون اساسی جمهوری فدرال دمکراتیک ایران

پایه ریزی دمکراسی اجتماعی (بعبارت دیگر فدرالیسم سیاسی اجتماعی) در کشورهای مولتی اتنیکال (اقوام و ملیتهای متعدد) و مولتی لینگوال (زبانهای متعدد) همانند ایران، ترکیه و سوریه می بایستی با احترام به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامی ملحقات آن باشد که در نتیجه آن رشد و توسعه و رفاه و آبادانی و پیشرفت و شادمانی و بالندگی قرین تمامی مردمان ساکن در این کشورها بشود.

این مطلب 1 فایل پیوست دارد.

پایه ریزی دمکراسی اجتماعی (بعبارت دیگر فدرالیسم سیاسی اجتماعی) در کشورهای مولتی اتنیکال (اقوام و ملیتهای متعدد) و مولتی لینگوال (زبانهای متعدد) همانند ایران، ترکیه و سوریه می بایستی با احترام به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامی ملحقات آن باشد که در نتیجه آن رشد و توسعه و رفاه و آبادانی و پیشرفت و شادمانی و بالندگی قرین تمامی مردمان ساکن در این کشورها بشود.

بنابر این روح قانون اساسی ایران متکثر بایستی؛ در احترام به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کالبد رنگارنگ و متنوع فرهنگی اجتماعی ایران و بر پایه تقسیمات ایران به مناطق یا اقالیم فدرال، و بطور متمدنانه و خردمندانه و دمکراتیک پایه ریزی شود، تا نابرابری و تبعیض و واگرایی اجتماعی از کشورمان ایران برای همیشه رخت بربندد.

بدین روی برای آشتی ملی واقعی، حقیقی و راستین در کشور متکثر ایران، قانون اساسی مدرن و دمکراتیک زیر که تمامی اقشار ساکن ایران را بطور برابر حقوق شامل می شود تدوین شده است، امید به اینکه شرایط مناسبی پیش آید تا این قانون اساسی هر چه زودتر توسط مردم عملی شود.

سازمان مردمی کُرمانج خراسان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا