قتل عام مردان روستای ناگت از توابع زاهدان

مردان روستای ناگت از سال 1362 تحت اتهام واهی مخدر بدون اثبات جرم و بصورت فراقانونی ترور و کشته شده اند.در حال حاضر اکثریت جمعیت این روستا را بیوه زنان تشکیل می دهند
عدالت نیوز: در ادامه گزارشهای مربوط به قتل عام مردم بلوچ توسط نیروهای دولتی جمهوری اسلامی می پردازیم به روستای ناگت از توابه شهر زاهدان که طایفه عالی زهی در این روستا ساکن است.
روستای ناگت دارای 75 خانوار از طایفه عالی زهی می باشد و از روستاهای توابع شهر زاهدان می باشد که اکثر مردان این روستا به اتهام واهی مواد مخدر کشته و بسیاری نیز محل سکونت خود را رها کرده اند.
مردان روستای ناگت از سال 1362 تحت اتهام واهی مخدر بدون اثبات جرم و بصورت فراقانونی ترور و کشته شده اند.در حال حاضر اکثریت جمعیت این روستا را بیوه زنان تشکیل می دهند .
سیاست نسل کشی در بلوچستان از زمان خلخالی شروع و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اوج خود رسید و همچنان در دوره خاتمی و احمدی نژاد و روحانی در حال اجراست.اتهامی که مردم بلوچ با ان روبرو هستند اتهام واهی مواد مخدر است.
سیاست مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی در بلوچستان بر پایه کشتار مردم بلوچ استوار است و این در حالی است که افزایش مواد مخدر در هر سال بیانگر نسل کشی در بلوچستان است.تجارت مواد مخدر در بلوچستان از سوی سپاه و ستاد مبارزه با مواد مخدر دنبال میشود و بصورت ترانزیت از مرز افغانستان بارگیری و به داخل و خارج کشور ترانزیت میشود.
اما در این میان در ورای مبارزه با مواد مخدر این مردم بلوچ هستند که قربانی سیاست نسل کشی و سپر عدم درز ترانزیت مواد مخدر توسط نیروهای دولتی گشته اند.در حال حاضر می توان ادعا کرد که بیش از 30 هزار تن از مردم بلوچ طی اتهام واهی مواد مخدر ترور و اعدام گشته اند.
اما با این حال ما شاهد رشد و افزایش میزان مواد مخدر در هر سال هستیم.در ادامه گزارشات مربوط به سیاست نسل کشی در بلوچستان پرده از جنایت نیروهای دولتی بر علیه مردم بلوچ و قتل عام مردان روستای ناگت می پردازیم که از مجموع 75 خانوار این روستا بیش از 80 تن توسط نیروهای دولتی کشته شده اند و ما فقط به اسامی 58 تن از این عزیزان دست یافتیم.
اسامی مردان روستای ناگت که توسط نیروهای دولتی کشته شده اند به شرح زیر می باشد:
1_: :عبدالکریم عالیزهی فرزند درمحمد در شیراز بشهادت رسید
2_ محمودعلیزهی فرزند درمحمد در زاهدان بدست نیروهای امنیتی بشهادت رسید
3_ حاجی غلام عالی زهی فرزند رحیم متولد 1354 ساکن زاهدان در سال 1377 در کرمان بر اثر تیراندازی نیروهای مبارزه با مواد مخدر بشهادت رسید.
4_حاجی غلام عالی زهی فرزند حاجی دورا ساکن توابه زاهدان در سال 1386 در کمین نیروهای دولتی کشته شد
5_حاجی جیند عالی زهی فرزند حاجی دُرا در سال 1376 در کمین نیروهای دولتی کشته شد.نامبرده برادر حاجی غلام عالی زهی می باشد که در سال 1386 توسط نیروهای دولتی کشته شد
6_ امید علی‌زهی در نیمه اول سال 1394 در زندان کرمان اعدام شد7_عبدالظاهر علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ زاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران خبر اعدام آقای عبدالظاهر علیزهی و سیزده نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ٤ مرداد ١٣٦٣ منتشر شده است.
8_عبدالله علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران خبر اعدام آقای عبدالله علیزهی و ۲۱نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ٨ اردیبهشت ١٣٦٤منتشر شده است.
9_محمد علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ زاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران خبر اعدام آقای محمد علیزهی و شش نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ٢٠ مرداد ١٣٦٣ منتشر شده است.
10_محمدولی علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران خبر اعدام آقای محمد ولی علیزهی و ۲۱نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ٨ اردیبهشت ١٣٦٤منتشر شده است.
11_احمد علی زهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، خراسان، ايران خبر اعدام آقای احمد علی زهی و ۱۳ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ۲ خرداد ۱۳۶۴ منتشر شده است.
12_جان محمد علی زهی اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، خراسان، ايران خبر اعدام آقای جان محمد علی زهی، فرزند آقا محمد و، همراه با چهار تن دیگر در سایت اینترنتی روزنامه همشهری مورخ ١٦ مرداد ١٣٧٦ و روزنامه کیهان مورخ ٢١ مرداد ١٣٧٦ (با نام جان محمدزهی) منتشر شد.
13_شیر احمد علی زهی اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، خراسان، ايران خبر اعدام آقای شیراحمد علی زهی، فرزند شاه محمد با 4 تن دیگر در سایت اینترنتی روزنامه همشهری مورخ ١٦ مرداد ١٣٧٦ و روزنامه کیهان مورخ ٢١ مرداد ١٣٧٦ منتشر شد.
14_عبدالرئوف علی زهی اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران خبر اعدام آقای عبدالرئوف علی زهی ، همراه با ١٥ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ٤ مهر ١٣٦٦ منتشر شده است.
15_گل محمد علی زهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، ايران خبر اعدام آقای گل محمد علی زهی و ٢٦ نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ٢٣ تیر ١٣٦٣ منتشر شده است.
16_اسماعیل عالی زهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران خبر اعدام آقای اسماعیل عالی زهی و ٤ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ٥ آذر ١٣٦٥ منتشر شده است.
17_کریم علی زهی در ژانویه 2015 در در زندان شهب کرمان به اتهام مواد مخدر اعدام شدند
18_ قادر علی زهی در ژانویه 2015 در در زندان شهب کرمان به اتهام مواد مخدر اعدام شدند قادر علی زهی
19_ امید علی‌زهی در سال 1393 در زندان کرمان اعدام شد
20- کشمیر عالی زهی در زندان زاهدان در سال 1392 اعدام شد
21_عبدالصمد عالی زهی فرزند عبدالحسن در سال 1364 در کرمان توسط نیروهای دولتی کشته شد
22_ نوراحمد عالی زهی فرزند عبدالله در منطقه ناگت ناحیه زاهدان در سال 1389توسط نیروهای دولتی کشته شد
23_ رحمت عالیزهی فرزند ولی محمد در منطقه چشمه زیارت در سال 1377 الی 1378توسط نیروهای دولتی کشته شد.
24_ شاه محمد عالی زهی فرزند جلال ساکن ناگت توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی در دشت لوت گشته شد
25 اسماعیل علی زهی فرزند جلال در زندان زاهدان در دهه 1360 اعدام شد
26_ قادرعلی زهی فرزند جلال توسط مین کار گذاشته شده نیروهای دولتی در دشت لوت کشته شد
27- امیر عالی زهی فرند شیخ احمد در کرمان توسط نیروهای دولتی در سال 1378 کشته شد
28_ امین الله عالی زهی فرزند دوستمحمد در کرمان توسط نیروهای دولتی در سال 1378 کشته شد
29_ یعقوب عالی زهی فرزند لشکران در کرمان توس نیروهای دولتی در سال 1364 کشته شد
30_ داوود عالی زهی فرزند گمی در ساال 1372 در منطقه ناگت ناحیه زاهدان توسط نیروهای دولتی کشته شد
31_مراد عالی زهی فرزند داوود در کرمان در سال 1378 توسط نیروهای دولتی کشته شد
32_ اکبر عالی زهی فرزند نظر 16 ساله توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی دهه هشتاد در کویرلوت کشته شد
33_ عمر عالی زهی فرزند دلمراد در روستا ناگت ناحیه زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته شد
34_ محمد یار عالی زهی فرزند رسول در کویر لوت در دهه هشتاد توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی کشته شد
35_ رحمان عالی زهی فرزند عظیم در مرز زابل افغانستان در دهه هفتاد توسط نیروهای دولتی کشته شد
36_عبدالله عالی زهی فرزند پیرمحمد در سال 1384 توسط مین کاشته شده نیروهای دلوتی در گلبافت کرمان کشته شد
37_ دوستمحمد عای زهی فرزند پیرمحمد در سال 1384 در منطقه گلبافت کرمان توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی کشته شد
38_ خان محمد عالی زهی فزند شیرمحمد در سال 1375 در کرمان توسط نیروهای دولتی کشته شد
39_محمد گل عالی زهی فرزند غلام نبی در سال 1373 الی 72 در کرمان توسط نیروهای دولتی کشته شد
40_ اسحاق عالی زهی فرزند خدا رحم در سال 1388 توسط نیروهای دولتی در کرمان کشته شد
41_ محمد نبی عالی زهی فرزند عبدالکریم در کرمان در سال دهه هفتاد توسط نیروهای دولتی کشته شد.
42_ نظر عالی زهی فرزند رحمت در دهه 1360 توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی در کرمان کشته شد
43_ عبدالباقی عالی زهی فرزند عبدالغفور در سال 1378_77 در کویر لوت توسط نیروهای دولتی کشته شد
44_ عبدالله عالی زهی فرزند قادر در سال 1364 دو ماه پس از عروسی در منطقه تله سیاه نصرت اباد توسط نیروهای دولتی کشته شد
45_ گل محمد عالی زهی فرزند تاج محمد در دهه 1360 در منطقه تله سیاه نصرت اباد توسط نیروهای دولتی کشته شد
46_ نورمحمد عالی زهی فرزند مینگل درزندان یزد در سال 1365 اعدام شد
47_ نوروز عالی زهی فرزند لقمان ساکن ناگت زاهدان در سال 1385 توسط نیروهای دولتی در روستای ناگت کشته شد
48_ محمد یار عالی زهی فرزند محمد غوث در سال 1385 در کرمان توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی کشته شد
49_ ملا بدل عالی زهی فرزند رحمت در دهه 1360 در میرجاوه توسط نیروهای دولتی کشته شد توسط نیروهای کمیته کشت شد
50_چراغ عای زهی فرزند حاجی جیند در سال 1378 توسط نیروهای دولتی در منطقه چاه رحمان نصرت اباد کشته شد
51_ حاج غنی عالی زهی فرزند کیچی ددر منطقه چاه رحمان نصرت اباد به همراه جراغ عالی زهی کشته شد
52_ محمد رضا عالی زهی فرزند دادکریم در منطقه چاه رحملان نصرت اباد به همراه حاج غنی و چراغ عالی زهی توسط نیروهای دولتی کشته شد
53_ حاجی کیچی عالی زهی فرزند کریم داد در سال 1374 الی 75 در زندان زاهدان اعدام شد54_نظر عالی زهی نظر عالی زهی فرزند بشام در زندان زاهدان در سال دهه 70 اعدام شد
55_ مراد عالی زهی فرزند محمد توسط مین کاشته شده نیزوهای دولتی در سال 1387 در کرمان کشته شد
56_ حاج فیض محمد عالی زهی فرزند کرم شاه در سال 1374 در جوچار کرمان توسط نیروهای دولتی کشته شد
57_ عالی زهی فرزند خدابخش در گلبافت کرمان توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی در سال 1378 کشته شد
58_عبدالحکیم عالی زهی فرزند رحمت الله در سال 1378 در منطقه چشمه زیارت زاهدان توسط نیروهای دولتی کشته شد
59-محمد نبی عالی زهی فرزند قادر در سال 1384 توسط مین کاشته شده نیروهای دولتی در کرمان کشته شد….در ادامه این گزارش از سازمان حقوق بشر و مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد درخواست داریم تا نسبت به سیاست نسل کشی در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داده وسران جمهوری اسلامی را نسبت به این سیاست فاشیستی و نسل کشی محاکمه نمایند.
آدينه، 28 اسفند ماه 1394 برابر با 18-03-2016

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا