قتل هولناک یک معلم در شهرستان سراوان

علی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: نیمه شب گذشته افراد مسلح وارد منزل “ایوب حسین‌زهی” از طایفه حسعلی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: نیمه شب گذشته افراد مسلح وارد منزل “ایوب حسین‌زهی” از طایفه حسعلی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: نیمه شب گذشته افراد مسلح وارد منزل “ایوب حسین‌زهی” از طایفه حسعلی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: نیمه شب گذشته افراد مسلح وارد منزل “ایوب حسین‌زهی” از طایفه حس علی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: نیمه شب گذشته افراد مسلح وارد منزل “ایوب حسین‌زهی” از طایفه حس…

علی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: نیمه شب گذشته افراد مسلح وارد منزل “ایوب حسین‌زهی” از طا ی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: نیمه شب گذشته افراد مسلح وارد منزل “ایوب حسین‌زهی” از طایفه حس

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا