قدیم به یعقوب مهر نهاد. دادخواهی از سلاله ی نیک و ستم ستیزی از

از مهر سرشته شد نهادت، تا سختی روزگار بینی

قدیم به یعقوب مهر نهاد. دادخواهی از سلاله ی نیک و ستم ستیزی از

نسل پاکان و آزادگان تاریخ!

از مهر سرشته شد نهادت، تا سختی روزگار بینی

سخت آمدت ای یل جوانمرد، بر قوم بلوچ فشار بینی

بیداد و ستم ترا کشانید، در سنگر رزم راد مردان

امید که میوه ی عدالت، در خاک وطن به بار بینی

رزمنده ی راه عدل و دادی، بیداد کجا کنی تحمل؟

سختی و محن و رنج بسیار، از دشمن پست و خوار بینی

مهرت به دل بلوچ مظلوم، آزاده به هر کجای گیتی

از جور و ستم هر آنکه نالد، در سنگر و در کنار بینی

فرهیخته را نهاد پاکست، تسلیم نمی شود به بیداد

در راه رهایی و عدالت، فکرش همه دم به کار بینی

آزادی و راحت تو خواهم، بهروزی و شادی بلوچان

امید که لاشه ی ستم را، در محبس و روی دار بینی

از رنج و ستم رهند مردم، جلاد ستم نگون به دوزخ

شادان رخ کودک بلوچ را، هر روزه تو در بهار بینی

فرزاد جاسمی

Writer: فرزاد جاسمی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا