مخالفت رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر زاهدان با برگزاری کنگره شعر ملی بلوچستان!

مخالفت با برگزاری کنگره شعر ملی بلوچستان در حالی صورت می گیرد که پیش از این در طول بیشتر از یکسال مکاتبات متعدد شورایاران برای نامگذاری برخی معابر شهر زاهدان به نام بلوچستان، ادبا و شعرا و اسطوره های قوم بلوچ و همچنین بزرگان مذهبی اهل سنت با توجه
محمد امیر براهوئی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر زاهدان در پاسخ به درخواست دوستداران شعر و ادب بلوچی برای برگزاری کنگره ملی شهر بلوچستان با بیان این که کنگره شعر ملی بلوچستان باید به نام کنگره شعر سیستان و بلوچستان فعالیت کند، با برگزاری آن مخالفت کرد.

این در حالی است که در طی سالهای گذشته به دفعات کنگره شعر ملی سیستان در استان سیستان و بلوچستان برگزار شده است.
متاسفانه شورای شهر زاهدان علیرغم وعده های انتخاباتی خود تاکنون نتوانسته رضایت شورایاران و شهروندان عزیز را فراهم کند. و شاید دامن زدن به اختلافات داخلی که برخی اوقات نتیجه دخالت افراد و گروههایی خارج از این شورا است وقت چندانی برای رسیدگی و پرداختن به مطالبات شهروندان نمی ماند.

مخالفت با برگزاری کنگره شعر ملی بلوچستان در حالی صورت می گیرد که پیش از این در طول بیشتر از یکسال مکاتبات متعدد شورایاران برای نامگذاری برخی معابر شهر زاهدان به نام بلوچستان، ادبا و شعرا و اسطوره های قوم بلوچ و همچنین بزرگان مذهبی اهل سنت با توجه به ترکیب جمعیتی استان و در راستای عدالت ورزی تاکنون بی جواب مانده و مسئولین حتی در نشستهای خبری از پاسخگویی به این درخواست اجتناب می کنند.

شورایاران زاهدان تقاضا دارند با توجه به اینکه بسیاری از معابر و میادین شهر زاهدان به نام شهرهای سیستان، هیرمند، هامون و همچنین شهدای گرانقدر سیستانی و علمای عزیز تشیع نامگذاری شده به همان تناسب در نامگذاری ها به این درخواست شورایاران و شهروندان توجه شده و در نامگذاری معابر عادلانه اقدام شود.
لازم به ذکر است تلاش علاقمندان به هنر و دوستداران شعر و ادب برای جلب رضایت شورای شهر ادامه دارد و امیدواریم با موافقت مسئولین و شورای شهر شاهد رشد و شکوفایی هنر و ادبیات اصیل و ایرانی مردمان این خطه از خاک ایران زمین باشیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا