مرتضی “شرور مسلح” نبود / محمد کریم بلوچ

بامگاه جمعه هفتم مهرماه لشکریان اشغالگرپارس به یک منزل مسکونی در پهـره وحشیانه حمله کردند و کلیه اعضای یک خانواده بلوچ را دیوانه وار به رگبار گلوله بسته کودکی سه ساله را بنام مرتضی روستا بهمراه پدرش مصطفی روستا ( ۲۵ ساله ) و دائیش محمد دادخواه (۲۳ ساله ) فجیعانه بقتل رساندند

بامگاه جمعه هفتم مهرماه لشکریان اشغالگرپارس به یک منزل مسکونی در پهـره وحشیانه حمله کردند و کلیه اعضای یک خانواده بلوچ را دیوانه وار به رگبار گلوله بسته کودکی سه ساله را بنام مرتضی روستا بهمراه پدرش مصطفی روستا ( ۲۵ ساله ) و دائیش محمد دادخواه (۲۳ ساله ) فجیعانه بقتل رساندند۰

بدنبال قتل مرتضی، پدر و دائی آن طفل معصوم رسانه های رژیم با آب و تاب رسما اعلام کردند که دو شرور را در حین درگیری در ایرانشهر بقتل رساندند۰

اما مرتضی سه ساله نه مسلح بود و نه شرور۰ جنایات اشغالگران در بلوچستان از حد و مرز گذشته است۰ دشمنان بلوچ و بلوچستان به زندگی انسانها و ارزشهای انسانی ذره ای احترام قائل نیستند۰ حتی به معصومیت کودکان بلوچ توجه نمی کنند۰

مرتضی کوچک با نگاه معصومانه اش به ما می گوید که باید از زندگی دفاع کرد۰ چاره ای جز مبارزه بر علیه اشغالگران ، دفاع از خویش و سرزمینمان باقی نمانده است۰

آزات ءُ آبــاد بات گنجيـــں بلـوچستـــــــــان

پروشـت ءُ پروش باتنــت ايران ءُ پاکستــان

محمــد کريــم بلــوچ

سپتامبر ۲۰۱۷

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا