مصاحبه رهبری جیش العدل با روزنامه الریاض

تنها با گزینه بلوچستان خودمختار می توان به اینده بلوچستان و ملت بلوچ امیدوار و خوشبین بود و این تنها گزینه برای حفظ و پاسداشت از دین و داشته ها وجلوگیری از تجزیه سرزمین و نابودی و قتل عام ملت ماست.

 

http://www.alriyadh.com/1073264

1_جیش العدل کیست و در چه تاریخی تاسیس شد؟ جیش العدل یک سازمان دفاعی نظامی است که برای احقاق حقوق ملت بلوچ در بلوچستان مبارزه می کند.ودر کنار دفاع از حقوق ملت بلوچ دفاع از مظلومیت سایر ملل را در جغرافیای ایران را وظیفه خود می داند. جیش العدل در سال 2012 میلادی تاسیس شد واساس و بنیاد سازمان جیش العدل با هماهنگی با احزاب و افراد مخالف رژیم ایران و با خطی مشی سیاسی مشخصی پایه ریزی شد که مهم ترین خطی مشی سیاسی ان استفاده از اهرم نظامی در جهت ضربه زدن به رژیم حاکم و اداره بلوچستان بصورت خودمختار می باشد.و تنها با گزینه بلوچستان خودمختار می توان به اینده بلوچستان و ملت بلوچ امیدوار و خوشبین بود و این تنها گزینه برای حفظ و پاسداشت از دین و داشته ها وجلوگیری از تجزیه سرزمین و نابودی و قتل عام ملت ماست. 2_بزرگترین وبارزترین ظلمهایی که نظام جمهوری اسلامی بر ضدملت بلوچ مرتکب می شود چیست؟ این سوال زمانی نیاز به تشریح داشت که ملت بلوچ حداقل سهم و شراکتی در نظام جمهوری اسلامی داشت.بزرگترین وبارزترین ظلمها جنایتی است که بر علیه دین و سرزمین و هویت ملت ما روا داشته شده وبه عنوان ملت و سرزمینی که همیشه زیر نگاه امنیتی باید اداره شود زندگی می کنیم.زبان و هویت،دین و مذهب و سرزمین وملت ما به نوعی زیر نگاه حاکمیت و ستم موجود در معرض نابودی کامل و تجزیه قرار دارد وبه هیچ عنوان حق اراده و اختیار حتی در امورات معمولی چون بهره بردن و زنده نگاهداشتن از شعایر دین وحتی برگزیدن اسم که نشانی از هویت ماست نداریم.با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بند و اصل هایی در جهت حقوق اقوام و اقلیتها در راستای آزادی انجام مناسک و مراسم مذهبی و زنده نگاهداشتن هویت و زبان مادری وجود دارد اما در عمل چنین قوانینی وجود ندارد. در کل اولین تبعیضی که در خود قانون اساسی قبل از تعریف حقوق اقوام و اقلیتها وجود دارد بهره گیری و استفاده از لفظ اقوام و اقلیت است و این در حالی است که در مجموع ایران سرزمین ملل است وملتی بارز و در اکثریت وجود ندارد که تعیین تکلیف در حقوق دیگر اقوام و اقلیتها را داشته باشد . 3_وضع کنونی ملت بلوچ را چگونه ارزیابی می کنید؟ در حال حاضر وضعیت زندگی ملت بلوچ بسیار اسف بار و نگران کننده است.آمار فقر و تبعیض در حد بسیار بالایی بیداد می کند و در کنار آن قتل عام ملت تحت اتهامات و انگ های واهی ومختلفی واز سویی بحث تقسیم وتجزیه سرزمین بلوچستان با حذف نام و تقسیم به سه الی چهار استان وجود دارد واین جریان زنگ خطری برای ملت و مسیری بسوی نابودی هویت و سرزمین کلی ملت ما است . 4_برای چه اهدافی مبارزه می کنید؟ اهدافی که سازمان دنبال می کند مهمترین ان در دست گرفتن اداره امور بلوچستان و ایجاد یک حکومت خودمختار است . 5_آیا تاکنون نتایج و پیروزیهایی از مبارزات مسلحانه شما حاصل شده است؟ بله”قبل از اینکه به بحث ادامه دهیم نیاز است که بگوییم مهمترین دستاورد سازمان در این بوده که ما توانستیم مقاومت را بصورت گسترده در بلوچستان رشد دهیم و یک صورت کلی از مبارزه بر علیه رژیم را ترتیب اثر دهیم وزمینه یک جبهه منظم را آماده گردانیم. بیشترین تمرکز ما کار بر روی سربازگیری وتزریق افکار انقلابی بوده و در این پروژه هم موفق عمل کرده ایم و نتایج رضایت بخش است.و از نکته نظر کسب نتیجه در مقابل رژیم ما موفق شده ایم بسیاری از سیاستهای رژیم بر علیه ملت و سرزمین مان را با بن بست روبرو گردانیم.واز ملتی که هیچ اعتمادی بر ان نداشتند و به عنوان ملتی درجه سه و دو از ان یاد می کردند بصورت درصدی رشدی در دادن تسهیلات و اختیارات به مردم ما گشته اند.همچنین از نکته نظر نظامی ما توانستیم ضربات مهلک بسیاری بر پیکره نظام وارد کنیم و در حقیقت تابوی شکست ناپذیری نظامی رژیم را بشکنیم.ما در کمتر از دو سال توانستیم بیش از صد عملیات موفق را با دادن کمترین خسارات اجرا کنیم و مهم ترین دستاورد ما در همین بود که به دنیا نشان دادیم که بر خلاف تبلیغات گسترده رژیم حاکم حقیقتا رژیم ایران ضعیف و ضرب پذیر است .رژیم ایران از نکته نظر نظامی روحیه سربازانش در حد بسیار پایینی قرار دارد . نیروهایی که از تجربه و مهارت و امکانات کافی برخوردار نیستند . و هیچ انگیزه ای برای دفاع در نیروهای ایران وجود ندارد.زیرا سرخوردگی از نظام در تمام حوزه های نظامی و اجتماعی در حد بالایی وجود دارد. 6_با توجه به شناختی که از نظام جمهوری اسلامی دارید نگاه ان را به کشورهای همجوار چگونه ارزیابی می کنید؟ جمهوری اسلامی نظامی نیست که به ان اعتماد کرد و یا از در اعتماد با آن وارد شد.رژیمی است که بر پایه ظلم و تجاوز بنیادش نهاده شده است.رژیمی که جایگاهی در داخل حوزه حکومتی اش نداشته باشد انتظار اینکه چنین نظامی در حوزه خارج بتواند با همسایگان تعامل داشته باشد ممکن نیست.در حقیقت رژیم ایران بر پایه مذهب و صدور مذهب است و در راستای احیای یک امپراطوری شیعی کار می کند.اگر یک زمانی دو بلوک امپراطوری روم و فارس وجود داشت امروز رویای جمهوری اسلامی بر روی احیای یک امپراطوری براساس و پایه مذهبی است.ووضعیت فعلی منطقه خود گواه بر سیاست رژیم ایران و ترسیمی صحیح از سیاستش در برابر همسایگان است. 7_پیام شما به جهان در مورد ظلمی که بر شما روا میدارد چیست؟ پیام ما به دو صورت می تواند باشد.یکی اینکه جهان ازاد مظلومیت ما را درک کند و در این مظلومیت ما را همراهی کند تا بتوانیم به حقوق انسانی و خدادادی خود بعنوان یک ملت و یک نشانه از نشانه های خداوند در زمین چون سایر ملتها آزاد از ستم گردیم واین همراهی به چه صورت و چگونه می خواهد باشد بستگی به حس انسانی و مصالح ومنافع ملی شان دارد.و پیام بعدی ما به آن دسته از ملتها و دولتهایی است که در دردی مشترک با ما قرار دارند و بالطبع درد مشترک نیازمند درمان مشترکی است.و نیاز همه در این است که از ما بعنوان ملتی همدرد و همراه در درمان یاد کنند وما را در مسیر مبارزه بر علیه رژیم آنگونه که مصالح آنان ایجاب می کند همراهی و کمک کنند.اگر رژیم جمهوری اسلامی به خود این اجازه را داده تا حریم قانونی وحقوقی را بشکند وامنیت داخلی کشورها را دچار بحران و مشکل کند این به معنای دخالت اشکار و زیر پا گذاشتن حریم قانون و وسوء استفاده از حسن همجواری است و در حقیقت اعلام جنگی است با دنیا،بنابراین این امر نیازمند آن است تا نیروهای مخالف رژیم در چارچوب جغرافیای ایران نیز از سوی دولتها و ملت هایی که در معرض نفوذ و خیانت رژیم ایران قرار دارند وبعضا قرار گرفته اند حمایت کنند و در حقیقت این هماهنگی و همکاری به نفع آنان و تضمینی برای اینده ای بهتر پس از فردای جمهوری اسلامی است. 8_به نظر شما در صورت دستیابی ایران به بمب اتمی چه تهدیدهای منطقه ای را فرا خواهد گرفت؟ این سوال هم نیاز به تشریح ندارد .در یک جمله می توان چنین گفت .رژیمی که هنوز به بمب اتم دست نیافته جهانی را با تنش و دشمنی و در معرض جنگی بسیار خطرناک قرار داده است،اگر این رژیم روزی با بمب اتمی و سلاحهای بیولوژیکی مسلح شود چه میشود؟ در حال حاضر نمی توان به این نظام اعتماد کرد که هنوز مسلح به سلاح هسته ای نیست و اگر همانگونه که گفتیم اگر مسلح شود آن زمان دیگر دنیا و منطقه از چیزی بعنوان تهدید یاد نمی کند بلکه این تهدیدات جنبه عملی و شروع جنگی بس خطرناک خواهد گشت واولین تشعشات آن حوزه انرژی و اقتصاد منطقه را فرا خواهد گرفت. 9_به نظر شما با توجه به سیاستهای فتنه انگیز ومداخله جویانه اش در کشورهای دیگر و بالطبع نتایج زیان بارش و نتایج اقتصادی و اجتماعی زیانبارش بر جامعه ایران ،آیا چشم انداز روشنی برای فروپاشی نظام یا جدا شدن بعضی از بدنه نظام وجود دارد؟ بله جنگهای نیابتی و مداخله جویانه رژیم در حوزه کشورهای همسایه بی نتیجه وضرر در داخل نخواهد بود.نظام ایران از درون کاملا یک نظام پوسیده و بدون اعتبار است و این بی اعتمادی در کنار هزینه های هنگفتی که از جیب ملتی که تا خرخره غرق در فقر و بیکاری است زیان های زیان باری خواهد داشت. زیرا نظام ایران یک نظام مردمی نیست ،یک نظام کاملا غیردموکراتیک و دیکتاتور که کمترین ارزش و نگاهی به ملت خود ندارد .ودرکنار آن سرخوردگی هایی به همراه جنگ برسر قدرت و مخالفت با سیاستهای نابخرادانه و دخالت در امور کشورهای همسایه که حاکمیت ملی را به خطر انداخته وشورشهای مردمی از داخل ،موجبات بسیاری از مشکلات برای رژیم در جهت استارت انقلابی دیگر خواهد گشت.

و ما بزودی شاهد خواهیم بود که دخالت در حوزه کشورهای همسایه و به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی نتیجه اش را درداخل خواهد داد.جهت استفاده از نسخه عربی به سایت روزنامه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا