مقاله های فدرالیست ترجمه دکتر هرمز حکمت

روز ۱۶ اوت ۱۷۸۸ آخرین شمارۀ سلسله “مقالات فدرالیست” در ایالات متحدۀ آمریکا منتشر شد. اوّلین مقاله ده ماه پیش از آن در ۲۷ اکتبر ۱۷۸۷ منتشر شده بود. در این ده ماه، ۸۵ مقاله فدرالیست به رشتۀ تحریر در آمد. سه تن از “پدران بنیانگذار” (founding fathers) ایالات متحده، الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، با نام مستعار پوبلیوس این مقالات را امضاء کردند.
مقاله های فدرالیست

ترجمه دکتر هرمز حکمت

روز ۱۶ اوت ۱۷۸۸ آخرین شمارۀ سلسله “مقالات فدرالیست” در ایالات متحدۀ آمریکا منتشر شد. اوّلین مقاله ده ماه پیش از آن در ۲۷ اکتبر ۱۷۸۷ منتشر شده بود. در این ده ماه، ۸۵ مقاله فدرالیست به رشتۀ تحریر در آمد. سه تن از “پدران بنیانگذار” (founding fathers) ایالات متحده، الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، با نام مستعار پوبلیوس این مقالات را امضاء کردند.

لینک ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا