ملاقات نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق بشر اقلیتهای ملی و مذهبی با وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن

اعضاء هیئت عبارت بودند از دکتر محمد حسن حسین بر از جامعه بلوچ و از وکلای برجسته دفاع از حقوق بشر، دکتر کریم بنی سعید عبدیان مسُول اجراُیی حقوق بشر اهواز ، حبیب آذرسینا از جامعه آذربایجانی ها و کامران بلنور از حزب دمکرات کردستان.

روز پنجشنبه هفته گذشته 17 جولای هیئتی بلند پایه متشکل از نمایندگان سازمانهای سیاسی و حقوق بشری کرد، عرب ،بلو چ و آذربایجانیان ایران و نیز بنمایندگی ازسنی ها با مقامات و مسُولین حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در ساختمان مرکزی وزارت امور خارجه در واشنتگتن ملاقات نمودند.

اعضاء هیئت عبارت بودند از دکتر محمد حسن حسین بر از جامعه بلوچ و از وکلای برجسته دفاع از حقوق بشر، دکتر کریم بنی سعید عبدیان مسُول اجراُیی حقوق بشر اهواز ، حبیب آذرسینا از جامعه آذربایجانی ها و کامران بلنور از حزب دمکرات کردستان.

این چندمین ملاقات این گروه از آپوزیسیون ایرانی پس از نوشتن چند نامه اعتراضی به دولت اوبا در اعتراض به سیاستهای آمریکا در عدم طرح و پیگیری نقض گسترده حقوق بشر بعنوان یکی ار مساپل مورد مذاکره با ایران میباشد.

سازمانهای جامعه مدنی ایرانی و در رآس آنها سازمانهای مدافع حقوق بشر اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران ـ-خواستار طرح جدی مسئله نقض حقوق بشر در ایران در جوار مسئله هسته ای در دستورکار تمدید مذاکرات در ۴ ماه آینده شدند.

همگی اعضاء هیئت از حکومت آمریکا در خواست کردند که از موضع صریح و روشن جامعه جهانی که توسط خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، در تاریخ 3 جولای این ماه ابراز شده، حمایت کرده و مسئله نقض حقوق بشر در چارچوب مذاکرات اتمی با ایران گنجانده شود.

با توجه به گسترش اعدام ها بعد ازریاست جمهوری حسن روحانی ( وبدتر شدن وضعیت حقوق بشر)، بخصوص در میان ملیتهای غیر فارس و اقلیت های مذهبی،- خانم ناوی پیلای (عالی ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل) به همه طرف های مذاکره کننده از جمله آمریکا و کشورهای ۵+۱ توصیه کردند که مذاکرات جاری در وین مسائل حقوق بشر را نیز شامل شود.

هیئت نمایندگی مذکور خواستار شد که آمریکا به سیاست و تعهدات تاریخی خود در مورد پیشبرد حقوق بشر عمل کرده و ازدیاد وحشتناک و بی رویه اعدام ها در ایران در سالیان اخیر و بخصوص در مناطق عرب و بلوچ و کرد نشین را محکوم نماید. افشاء و محکوم کردن نقض فاحش بشر در ازجانب آمریکا میتواند مبارزات به حق آپوزیسون مترقی و جامعه مدنی ایران را تقویت کند. اتخاذ چنین سیاستی هم چنین به پیشبرد حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی که بیش از نیمی ازجمعیت ایران هستند کمک خواهد کرد.

اعضاء هیئت متذکر شدند چگونه است که دولت آمریکا دولت عرب شیعی نوری المالکی در عراق را بدلیل انحصار گراَئی اش در عدم مشارکت دادن سنی ها و کردها و ترکمن ها و مسیحی ها زیر فشار میگذارد ولی حاضر نیست در مورد انحصار گراَئی حکومت جمهوری اسلامی، حتی در سطح حقوق بشری، موضع گیری کند.

مسئولین وزارت خارجه در پاسخ اظهارو اصرار کردند که بدلیل نداشتن سفارت در ایران و نتیجتاً فقدان معلومات دقیق از مناطق اقلیت نشین–با مشکل معلومات در مورد اعدام ها در مناطق حاشیه ای غیر فارس و بطور کلی نقض حقوق بشر در این مناطق روبرو میباشند. آنان اضافه کردند اخبار در تهران بدلیل تمرکز سفارت خانه های خارجی و نمایندگان رسانه ها و سازمانهای بین المللی انعاکس بیشتری دارد. اعضاء هیئت از مسئولان وزارت خارجه در خواست کردند که در گزارشات رسمی خود در موارد حقوق بشر و تعداد جمعیت ملیتهای غیر فارس از ارقام حقیقی که منعکس کننده واقعی بافت جمعیتی ایران است استفاده شود و نه از ارقام جعلی که از منابع جمهوری اسلامی وعوامل وابسته به ان به مقامات آمریکائی داده میشود.

همگی نمایندگان از نقض فاحش حقوق بشر ملیتها و اقلیتهای ملی، قومی و مذهبی غیر فارس و پیروان ادیان غیر مسلمان و مذاهب غیر شیعه سخن گفته و بیان نمودند که بعد از انتخاب حسن روحانی و مقایسه آن با اعدام ها و وضعیت کلی حقوق بشر درزمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، نه فقط وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته بلکه بمراتب بدتر نیز شده است. تعداد اعدامها در اولین سال ریاست جمهوری روحانی در حقیقت بالاترین رقم در ۱۵ سال اخیر بوده و یک شتاب صعودی، بخصوص در مناطق عرب و بلوچ و کرد نشین، داشته است.

اعضاء هیئت هر کدام گزارش مفصلی ازمناطق کرد و ترک و بلوچ عرب نشین و دیگرمناطق اقلیت نشین ارائه کرده و هم چنین لیستی از نقض حقوق بشراقلیتهای مذهبی ودینی از جمله اهل سنت و بهائی و مسیحی و اهل حق تقدیم کردند. علاوه برآن شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی و نقض آشکار حقوق زنان در ایران در جلسه مذکور مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.

با تاْکید بر روند تکان دهنده اعدامها و دستگیری و زندانی کردن مخالفین وبخصوص فعالان عرب و بلوچ و کرد و آذربایجانی و ترکمن و لر و قشقائی ، هیئت مذکور هم چنین از مقامات وزارت خارجه در خواست کردند که موارد ذیل نیز درگزارشات نقض حقوق بشری وزارت خارجه منعکس گردد:

· منع تدریس به زبان مادری ملیتهای غیر فارس: عرب هاُ، ترکها، بلوچها و کردها ـ که بزرگترین و بیشترین ظلم و نقض حقوق بشر در ایران است.

· تبعیض درمشارکت سیاسی و اداری واقتصادی درسطح محلی و ملی برعلیه عربها ، بلوچها، کردها، ترک ها، لرها، ترکمنها و وسایر اقلیتهای ملی و زبانی و فرهنگی.

· سرکوب و برسمیت نشناختن زبان و فرهنگ و ادبیات و تاریخ ملیتهای ایرانی غیر فارس ، استثمار و فقیر نگه داشتن مناطق غیر فارس نشین ،‌ تحمیل زبان و فرهنگ فارسی در کشوری با تعدد ملی و قومی وزبانی و فرهنگی.

· سرکوب، شکنجه و دستگیری روزنامه نگاران، دانشجویان ، وب لاگ نویسان و تشدید خفقان بر مطبوعات.

· صرف میلیاردها دلار برای بدست آوردن اسلحه اتمی در حالیکه بیکاری مزمن در میان جوانان وسلطه فقر دهشتناک بر قاطبه وسیعی از مردم ، و فشار بر کارگران وعدم پرداخت حقوق انها.

· برسمیت بخشیدن و حفاظت یکسویه و انحصاری مذهب شیعه جعفری دوازده امامی وتبعیض همه جانبه بر علیه دیگر اقلیتهای مذهبی در ایران.

· اتخاذ سیاست یکسان سازی اجباری ملت های غیر فارس واجرای سیستماتیک آن علیه عربها و کرد و بلوچ ها و دیگران .

· تلاش برای آسمیله کردن ملیتها و اقوام غیر فارس بصورت جبری و سعی در فارسیزه کردن غیر فارسها در ایران.

· جلوگیری ازاستخدام شهروندان ملیتهای غیرفارس و نیز شهروندان سنی و بهائی در رده های بالای ارتش و سپاه و نیروهای امنیتی.

· اتخاذ سیاست پاکسازی قومی و سعی در محو ونابودى هويت قومی و استحاله فرهنگى ملتهای غیر فارس در ایران.

· سیاست عرب ستیزی و ترک ستیزی.

· انحراف رود کارون به مناطق غير بومی و فارس نشين اصفهان رفسنجان و یزد و کرمان و ديگر مناطق مرکزی در حالی که خود منطقه از بی آبی رنج ميبرد.

· بی توجهی به فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه و رودخانه هیرمند و عدم اقدام موثربرای احیای آنها.

· عدم پاکسازی اراضی مين گذاری شده دوران جنگ ايران و عراق وسياست عدم جمع آوری مين از شهرها و دهات در مناطق مرزی محل سکونت عربها و کردها و لرها.

· نصب دیوار مرزی و مین گزاری مناطق مرزی در بلوچستان علیرغم خواست مردم بلوچ.

· تصاحب غير قانونی زمين های مردم بومی بوسيله دولت و عوامل غير بومی و غير محلی با حمایت دولت.

· تعویض اسامی استانها و مناطق غیر فارس به فارسی و سعی در محو اسامی بومی و رایج در مناطق غیر فارس نشین.

· عدم صدور شناسنا مه به نوزادان غیر فارس و تحمیل اسا می فارسی و یا شیعه.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا