میرتاش: Hdp به هیچ عنوان مخالف دین نیست. با استفاده ابرازی حکومت از دین مخالف است

رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها با انتقاد از توهین بی سابقه نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه به حزب دموکراتیک خلق ها گفت: تهمت ضد دین بودن حزب دموکراتیک خلق ها دروغ محض است. ما به هیچ عنوان نگفته ایم که دروس دینی را تعطیل خواهیم کرد. ما با اعمال زور یک مذهب بر مذاهب دیگر مخالف هستیم. من به عنوان یک مسلمان این حرف را می گویم. حزب دموکراتیک خلق ها به هیچ عنوان مخالف دین نیست. با استفاده ابرازی حکومت از دین مخالف است.
به گزارش خبرگزاری دوغان، صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها که در استانبول سخنرانی می کرد با انتقاد از رفتار سیاسی احمد داوود اوغلو در قبال احزاب اپوزیسیون گفت: با یک نگاه به گفتار و زبانی که نخست وزیر ترکیه از آن استفاده می کند خواهیم دید که چیزی جز اهانت وجود ندارد. کسانی که از پروژه و اندیشه ما انتقاد می کنند نظرشان قابل احترام است. رئیس جمهور و نخست وزیر کشور در مقابل چشمان میلیون ها بیننده در تلویزیون به مدیران و روسای احزاب اپوزیسیون اهانت می کنند.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به موج اخیری که علیه حزب دموکراتیک خلق ها به راه افتاده و این حزب را ضد دین معرفی کرده اند گفت: ما به هیچ عنوان نگفته ایم که دروس دینی را تعطیل خواهیم کرد. ما با اعمال زور یک مذهب بر مذاهب دیگر مخالف هستیم. من به عنوان یک مسلمان این حرف را می گویم. حزب دموکراتیک خلق ها به هیچ عنوان مخالف دین نیست. با استفاده ابرازی حکومت از دین مخالف است.
دمیرتاش تاکید کرد: مسئولیت ما در این دوره حساس به پایان رساندن انتخابات، بدون وارد آمدن کوچکترین آسیب به فرزندان این مرز و بوم است. شهروندان ترکیه به هر حزبی که بخواهند می توانند رای بدهند؛ جان انسان ها از صندوق های رای و نمایندگان مجلس برای ما مهم تر است. ما در

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا