میر جُمّا هان بلۆچئے بێران بئیگ

بلۆچستانئے استمانئے گل

میر جُمّا هان بلۆچئے بێران بئیگ

بلۆچستانئے استمانئے گلئے باسک چه میر جما هانئے بێران بئیگا دلپدرد انت و اے بابتا وتارا گۆن بلۆچ راج، آییئے کهۆل و دۆستدارۆکانی گَما شریدارَ زاننت. میر جُمّا هانا وتی سجّهێن اُمر په بلۆچستانا دات و درانڈێهیا هم بێران بوت. واجه مان بلۆچستانئے راجی و سیاسی زرمبشتا ترُپۆکێن استارے اَت که اندێم بوت.

بلۆچستانئے استمانئے گل
جون 2021

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا