پرسش همايش ملي بلوچستان و پاسخ ناصر بليده اى دبير كل حزب مردم بلوچستان

ناصر بليده اى دبير كل حزب مردم بلوچستان

پرسش همايش ملي بلوچستان و پاسخ ناصر بليده اى دبير كل حزب مردم بلوچستان

س – جناب ناصر بليده اي تحصيلات شما و همچنين اعضاي شاخص حزب مردم بلوچستان چقدر هست و چه خدماتي براي بلوچستان انجام داده ايد؟‌

ج – من دارای تحصیلات آکادمیک از یکی از دانشگاهای کشور سوئد هستم.

حزب مردم بلوچستان دارای برنامه و اساسنامه است و اعضای حزب بسته به میزان آگاهی، توان، تجارب اجتماعی و تجارب عملکرد سیاسی در بخش های مختلف حزب انجام وظیفه میکنند. اکنون دلیلی برای معرفی اعضا و گفتگو در مورد کارنامه تحصیلی اعضا وجود ندارد. بیش از دو سوم اعضای حزب دارای تجربه و کارِ سیاسی مستمر بیش از سی سال را دارند. در صورت موفقیت و امکان حضور در بلوچستان در مور اعضا اطلاع رسانی میشود.

مبارزه مستمر بین المللی در مورد نقض حقوق بشر ملت بلوچ. اتحاد و همکاری با ملت های خارج از حاکمیت و نمایندگانِ برانداز ملت حاکم برای تشکیل یک آلترناتیو جایگزین سیاسی در کشور و تقسیم قدرت که بتواند شرایط را برای رسیدن به حق حاکمیت ملت ها فراهم آورد.

س – میتوانید علت انتخاب هدف حزب را که فدرال خواهی است توضیح دهید؟
هدف استراتژیک مردم بلوچستان طبق برنامه و اساسنمه حزب رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچستان است. فدرالیزم یک ساختار برای تقسیم قدرت و بستری مناسب برای رسیدن به حق حاکمیت است. فدرالیسم زمانی قابل اجرا است که همه ملت های تشکیل دهنده ایران و از جمله ملت حاکم با آن توافق داشته باشند و آ‌نرا بپذیرند. فدرالیزم به صورت ضمیمه در برنامه حزب آمده است.

امکان دارد اعضای سازمان را معرفی کنید؟

حزب در شرایط موجود هویت اعضای خود را مخفی نگاه میدارد. اعضای علنی، حزب را در بیرون نمایندگی میکنند. امیدواریم شرایطی فراهم آید که همه اعضای حزب بتوانند فعایت علنی داشته باشند.

س – واجه بلیده ای شما قدرت فدرال خواهان و نیز مرکزگرایان را چگونه میبینید؟

ج – ایران یک کشور چند ملیتی است. هیچ ملتی از اکثریت جمعیتی مطلق برخوردار نیست. ملتهای بلوچ، ترک، ترکمن ،عرب، کرد، لرو نیروهای براندازی از ملت حاکم میتوانند با تقسیم قدرت یک سیستم فدرال را بر پایه های برابری حقوقی و با حاکمیتی دوگانه بر مرکزگرایان تحمیل کنند. نیرو های مرکزگرا به این نتیجه رسیده اند که نمیتوانند بدون تقسیم قدرت ایران را به شکل مرکزی و حاکمیت یک ملت اداره کنند. بخشی از نیروهای ملت حاکم صادقانه از تقسیم قدرت سیاسی و فدرالیزم حمایت میکنند بخشی دیگر خجولانه یک سیستم غیر متمرکز را راه حل میپندارند.

س – فی الحال از نظر سازمان دهی و قدرت سیاسی کدام یک قوی تر است؟

شرایط دارد به نفع ملت های خارج از حاکمیت و اتحادهایی از نیروهای برانداز ملت فارس که در کنگره ملیتهای ایران فدرال،‌ شورای دمکراسی خواهان ایران ،‌همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و شورای مدیریت گذار ورق میخورد. احزاب مرکزگرا از سازماندهی لازم برخوردار نیستند و به عنوان مثال طیف های مختلف سلطنت طلبان و طیفهای مختلف جمهوری خواهان یکدیگر را دفع میکنند . نیروهای مرکزگرا چشم به حفظ نیروهای سرکوبگر نظام در بکارگیری آنها برای رسیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی دوخته اند تا کودتا گونه به کمک آنها قدرت مرکزی را حفظ کنند. در این زمان شرایط بین المللی و شرایط اقصادی جهانی باز تولید دیکتاتوری مرکزی در ایران را به نفع منافع خود نمیبیند.

س – و در مورد ائتلاف فدرال خواهان توضیحاتی بدهید و نقش و اهمیت حزب مردم بلوچستان را در این ائتلاف

حزب مردم بلوچستان از بنیانگذاران کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال است، که در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. کنگره اتحادی از احزاب، سازمان‌ها و تشکلات متعلق به ملت‌های خارج از حاکمیت در ایران است. کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال اتحادی استراتژیک است که هدف آن هماهنگی و سازماندهی نیروهای سیاسی متعلق به ملت‌های خارج از حاکمیت که برای رسیدن به حاکمیت ملی و تأمین حقوق برابر مبارزه می‌کنند است. اتحادهایی که نیروهایی از ملت فارس در آن حضور دراند به ترتیب تأسیس عبارتند از شورای دمکراسی خواهان ایران،‌‌ همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و شورای مدیریت گذار که حزب مردم در آنها حضوری تعیین کننده دارد. هدف نهایی حزب فراهم نمودن امکان مشارکت مردم بلوچستان در تصمیم گیری برای ساختار سیاسی‌ای است که حاکمیت ملی مردم بلوچستان را پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، در سیستم اداری، حاکمیت مشترک دوگانه و خودمختاری درونی بر اساس حق تعیین سرنوشت تأمین کند.

س – کدام احزاب عضو این ائتلاف یا اتحاد هستند؟
اعضایکنگره ملیتهای ایران فدرا لعبارتند از:‌:
جبهه متحد بلوچستان
جبهه مردم بلوچستان
جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن
حزب اتحاد بختیاری و لرستان
حزب تضامن دموکراتیک الاھواز
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومله کردستان ایران
حزب مردم بلوچستان
سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
سازمان مردمى کُرمانج
کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان
کانون فرھنگى و سیاسى خلق ترکمن
اعضای شورای دمکراسی خوان ایران عبارتند از :

جبهه دمکراتیک ایران

جبهه متحد بلوچستان

جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه

سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن

حزب اتحاد بختیاری و لورستان

حزب تضامن دمکراتیک اهواز

حزب دمکرات کردستان

حزب کومله کردستان ایران

حزب مردم بلوچستان

کانو فرهنگی و سیاسی آذربایجان

اعضای همبستگی برای آزادی و برابری در ایران عباتند از :

حزب دموکرات کردستان ایران

حزب دموکرات کردستان

حزب کومله کردستان ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات

اتحاد دمکراتيک آذربايجان- بيرليک

حزب تضامن دمکراتيک اهواز

حزب مردم بلوچستان

شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

کومله زحمتکشان کردستان

به دلیل اهمیت سیاسی حزب مردم در معادلات سیاسی یک عضو حزب در مدیریت شورای گذار که متشکل از افراد سیاسی است حضور دارد.

شورای مدیریت گذار از فعالان منفرد و تأثیرگذار تشکیل شده است.

س – آیا حزب میخواد اذهان ملت بلوچ بسوی فدرال که دوباره همون غلامی است بکشونه

1. ج – دنیا به سوی دمکراسی در حرکت است. فدرالیسم به معنای تقسیم قدرت و برابری سیاسی و زندگی مسالمت آمیز برای یک زندگی مطابق منشور جهانی حقوق بش در کشوری چند ملیتی است. اگر مردم در آمریکا، کانادا، سویس، بلژیک، هند، اندونزی، مالزی، بریتانیا و … با بهره گیری از سیستم فدرال در غلامی به سر نمیبرند و به غلامی کشیده نمیشوند و چنین احساسی ندارند وچنین احساسی در آ‌نها الغا نمیشود ، چگونه بلوچها با نزدیک به یک قرن زندگی برده گونه در حکومتهای دیکتاتوری باید چنین احساسی داشته باشند؟ این تبلیغات از سوی دولت مرکزی و لابی های آن برای هراس افکنی در جهت حفظ قدرت مرکزی صورت میگیرد. فدرالیزم بستری است که میتواند به حاکمیت ملی برسد که مرکزگرایان از آن بیم دارند.
چه تضمینی وجود دارد که در یک حکومت فدرال آن هم در ایران، ما به حقوق خود برسیم؟

اتحاد قدرتمند نیروهای مبارز ملتهای برابری طلب، فارس، ترک، کرد، بلوچ، تزکمن، عرب، لر و … در شرایط کنونی میتواند پذیرش فدرالیزم بر اساس حاکمیت دوگانه را بر مرکزگرایان در ایران تحمیل کند. در غیر اینصورت خواستهای ملت های خارج از حاکمیت رادیکالتر میشود،‌ تا آنجا که میتواند سبب از میان رفتن مرزهای سیاسی کنونی ایران شود.

از جناب بلیده ای بپرسید چه برنامه دارند؟

کار در حزب مردم کاری جمعی است و من مجری برنامه های حزب برای رسیدن به اهداف مندرج در برنامه هستم. فعالیت های اعضا در حزب نمیتوانند شخصی باشند لذا برنامه من منطبق با برنامه حزب است. عضویت در یو پی ان او UNPO سازمان ملتهای بدون نماینده با بیش از۵۰ عضو و ریاست دو دوره این سازمان توسط اینجانب و کار درجهت اتحاد نیروهای سیاسی بلوچ برای رسیدن به حاکمیت ملی و تقویت حس ملت بودن بلوچ میتواند رسیدن به اهداف حزب را تسهیل بخشد.

چرا در فضای مجازی کم حضور دارند؟

به دلایل امنیتی وکمبود وقت شخصاً نمیتوانم در فضای مجازی حضور فعال داشته باشم. دوستان حزبی در فضای مجازی حضوری پر رنگ،‌ چشمگیر و رضایت بخشی در پیشبرد اهداف حزب دارند.

آیا فعالیت آنها با حمایت خارجی و داخلی همراه است؟

حزب مردم بلوچستان از حمایت هوادران خود و بخش بزرگی از مردم بلوچ در داخل بلوچستان و خارج از آن برخوردار است. بخش بزرگی از فعالیت های حزب در موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان و جلب حمایت اخلاقی و حمایت سیاسی بین المللی از حقوق مردم بلوچ است.

چطور می توان عضو این حزب شد؟

ماده‌ی ٢: شرایط عضویت در حزب
افرادى که از شرایط ذیل برخوردار باشند می‌توانند به عضویت حزب درآیند:
١. به برنامه و اساسنامه‌ی حزب اعتقاد داشته باشند و آن را تبلیغ و ترویج نمایند.
٢. به حق “حاکمیت ملى” مردم بلوچستان معتقد باشند.
٣. به دموکراسی و رفع هرگونه تبعیض باور داشته باشند.
۴. به سن ۱۶ سالگی رسیده باشند.
– اعضای حزب قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی نمی‌توانند دارای مسئولیت در ارگان‌های مرکزی حزب باشند.
۵. عضو سازمان و یا حزب سیاسی دیگری نباشند.
۶. عضویت در حزب امری آزاد، شخصی و اخلاقی است که با تقاضای کتبی صورت می‌پذیرد.
٧. حداقل شش ماه دوره‌ی آزمایشی خود را در یکی از ارگان‌های حزب گذرانده باشند.
ماده‌ی ٣: وظایف اعضاء
١. برنامه، اساسنامه، مصوبات و تصمیمات حزب را محترم شمرده و به آن‌ها عمل نمایند.
٢. برای حفظ وحدت سیاسی و تشکیلاتی حزب بکوشند.
٣. اسرار حزب را حفظ نمایند.
۴. از دیسیپلین حزبی طبق اساسنامه و آیین نامه‌ھاى داخلى پیروی نمایند.
۵. برای بالا بردن دانش سیاسی و اجتماعی خود بکوشند.
۶. در ارتباط فعال با حداقل یکى از ارگان‌ھاى حزب باشند.
٧. مدافع اهداف، اصول و برنامه‌ی حزب باشند و حزب را در میان مردم تبلیغ و ترویج نمایند.
٨. در نشست‌های مهم حزبی فعالانه شرکت نمایند.
٩. حق عضویت بپردازند.
ماده‌ی ٢: شرایط عضویت در حزب
افرادى که از شرایط ذیل برخوردار باشند می‌توانند به عضویت حزب درآیند:
١. به برنامه و اساسنامه‌ی حزب اعتقاد داشته باشند و آن را تبلیغ و ترویج نمایند.
٢. به حق “حاکمیت ملى” مردم بلوچستان معتقد باشند.
٣. به دموکراسی و رفع هرگونه تبعیض باور داشته باشند.
۴. به سن ۱۶ سالگی رسیده باشند.
– اعضای حزب قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی نمی‌توانند دارای مسئولیت در ارگان‌های مرکزی حزب باشند.
۵. عضو سازمان و یا حزب سیاسی دیگری نباشند.
۶. عضویت در حزب امری آزاد، شخصی و اخلاقی است که با تقاضای کتبی صورت می‌پذیرد.
٧. حداقل شش ماه دوره‌ی آزمایشی خود را در یکی از ارگان‌های حزب گذرانده باشند.
ماده‌ی ٣: وظایف اعضاء
١. برنامه، اساسنامه، مصوبات و تصمیمات حزب را محترم شمرده و به آن‌ها عمل نمایند.
٢. برای حفظ وحدت سیاسی و تشکیلاتی حزب بکوشند.
٣. اسرار حزب را حفظ نمایند.
۴. از دیسیپلین حزبی طبق اساسنامه و آیین نامه‌ھاى داخلى پیروی نمایند.
۵. برای بالا بردن دانش سیاسی و اجتماعی خود بکوشند.
۶. در ارتباط فعال با حداقل یکى از ارگان‌ھاى حزب باشند.
٧. مدافع اهداف، اصول و برنامه‌ی حزب باشند و حزب را در میان مردم تبلیغ و ترویج نمایند.
٨. در نشست‌های مهم حزبی فعالانه شرکت نمایند.
٩. حق عضویت بپردازند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به برنامه حزب مراجعه نمایید.

چرا با وجود این که حزب “مردم بلوچستان” برای بلوچستان و بلوچ‌هاست اما اکثریت مردم قریب به ۹۰% از وجود چنین حزب و فعالیت‌هاش بی‌خبرند؟

درصد بالایی از مردم عادی بلوچ از طریق تلویزیون های ماهواره ای با حزب مردم که عمری بیش از ۱۷سال ندارد آشنا هستند و در صد بالاتری از مردم تحصیل کرده از طریق دنیای مجازی با حزب آشنا هستند. ارتباط شما خود دلیلی برای این آشنایی است.

آیا حزب مردم برای ائتلاف اپوزیسیون بلوچ برنامه و راهکاری دارد؟

حزب مردم به اهمیت همکاری و هماهنگی مبارزاتی نیروهای بلوچ واقف است و منشوری برای اتحاد انتشار داده است. حزب مردم با تشکلات سیاسی بلوچ در اتحادهای گوناگون همکاری دارد و بر علیه هیچ حزبی تبلیغ منفی و تخریبی نمی نماید.

آیا اتحاد اپوزیسیون بلوچ ممکن و یا حتی مفید خواهد بود؟

اتحاد نیروهای بلوچ یک ضرورت تاریخی است. برای نزدیک شدن بیشتر با نیروهای دیگر بلوچ، حزب مردم مایل است بدون رقابت با تمام نیروها همکاری و تقسیم کار نماید تا وقت و انرژی برای انجام کارهای بیشتری پدید آید. به عبارت دیگر حزب مردم مایل است بجای رقابت در جهت تکمیل شدن هر حرکت عمل کند.

آیا حزب مردم برای ائتلاف اپوزیسیون بلوچ برنامه و راهکاری دارد؟

حزب مردم ائتلاف نیرو های بلوچ را مثبت ارزیابی میکند و منشوری برای همکاری ای نیروها انتشار داده است.

امید به فدرال شدن ایران را چنددرصد می‌بینید و چند درصد احتمال میدهید دوباره مرکزگرا یان بر حکومت ایران بیایند.

نظر به اینکه هیچ یک از ملت ها در ایران از اکثریت جمعیتی مطلق برخوردار نیستند، ‌در صورت شکست جمهوری اسلامی که شدیداً ضعیف است و از نظر اقتصادی در مرحله ورشکستگی قرار دارد، ‌نیروهای مرکزگرا مجبورند برای حفظ مرز های کشور سیستم قدرال را بپذیرند.

این نکته مهم را لازم است همیشه در نظر داشت که حزب مردم بلوچستان برای حاکمیت مردم بلوچستان مبارزه می کند. قبول فدرالیزم مشروط به قبول حاکمیت مردم بلوچستان در یک اتحاد آگاهانه بین ملتها در ایران است.

آیا از نظر شما امکان بوجود آمدن یک بلوچستان بزرگ با اتحاد سه تکه وجود دارد و موانع سر راه آن را چه میبینید؟
مبارزات سیاسی برای رسیدن به حقوق مردم بلوچ در هر سه کشوردر سطحی نیست که در این مورد آن حتی بتوان فکر نمود. مبارزات در بلوچستان شرقی حالت تدافعی به خود گرفته و متأسفانه هر روز از روز دیگر ضعیف تر میگردد. در بلوچستان غربی و شمالی عملاً حرکت سیاسی ای در منطقه که بتواند برای رسیدن به اهداف سیاسی مؤثر عمل کند وجود ندارد. در چنین حالت ضعیفی سخن گفتن از بلوچستانی بزرگ هر چند داشتن آن حق طبیعی بلوچها است و آرزوی تک تک مردم بلوچ میباشد ، با در نظر گرفتن شرایط بلوچ ها از هر نظر،‌شرایط منطقه ای و شرایط بین المللی راه بجایی نمیبرد. ممکن است شرایط پاسخ به این سئوال برای نسل های آینده فراهم آید. حوزه فعالیت حزب مردم بلوچستان در جغرافیای بلوچستان غربی و در ایران است. حزب درمناطق دیگر سیاست بی طرفی و عدم مداخله را دنبال میکند.

سازمان مجاهدین خلق در برنامه خود به کردها حق خودمختاری داده اند‌، اگر حزب خودمختاری را مطرح کند چه میشود؟ آیا قوانین حزب اجازه تغییر در ساختار را میدهند؟

حزب مردم بلوچستان برای حاکمیت مردم بلوچستان مبارزه میکند. خودمختاری هیچگونه جایی در برنامه حزب مردم بلوچستان ندارد. اگر مردم بلوچستان در شرایطی به خودمختاری در یک ساختار برسند، حزب مردم بلوچستان برای رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچستان به مبارزت خود ادامه می دهد.

آیا احزاب می‌توانند بدون انحلال مواضع خود را تغییر دهند؟

احزاب در کنگره حزبی در صورت توافق اکثریت میتوانند در مواضع خود هر گونه تغیراتی بوجود آورند.

شما تصور کنید اکثر مردم خواهان استقلال بلوچستان غربی هستند

حالا برای این از منظر سیاسی چه ساختارهایی را باید داشت؟

آیا موافقت کشورهای قدرتمند جهان بر مسئله آزادی ما تاثیر دارد؟

لازمه رسیدن به استقلال فراهم آمدن چندین عوامل مهم است.

۱ – وجود حاکمیت بر سرزمین خود ۲ – رضایت و قبول کشوری که منطقه در چارچوب کشوری آن قرار دارد. ۳ – در صورت عدم قبول کشور مطبوع،‌ نیروهایی که مجری استقلال هستند بتوانند از منطقه دفاع کنند. ۴ – کشور مطبوع در حالت ضعف باشد و توانایی مرزهای خود را نداشته باشد.

۵ – شناسایی و قبول بین المللی باعث مشروعیت سیاسی میشود.۶ – بدون شناسایی بین المللی دست یافتن به استقلال چون کتلان ها وکرد ها در کردستان عراق ناممکن است .

این در حالی است اگر مردم اسکاتلند در بریتانیا و یا مردم کبک در کانادا رأی به استقلال میدادند به استقلال دست می یافتند زیرا این دو حکومت نتیجه انتخابات برای استقلال را از قبل پذیرفته بودند.

باید در نظر داشت که :

“حق حاکمیت ملی، بر حق یک ملت برای دستیابی و داشتن حق تعین سرنوشت ملی در کسب حقوق ملی بشکلی کہ منافع ملی آن تامین شود تاکید دارد. مبارزات جنبش ھای رھائی بخش ملی بر چنین ایدہ ای استوار است.
شرایط جھانی دائما در حال تغییر و تحول است. این تغییرات مشخصا بر روابط دولت و ملت تحت ستم ملی حمایت بین المللی از دولت حاکم و یا ملت ناراضی تاثیر میگذارند. زمانیکہ شرایط بین المللی حاکمیت دولتی را در مقابل حق حاکمیت ملی مشروعیت میبخشد. جامع بین المللی و موسسات آن از مشروعیت و حاکمیت دولت مرکزی در برابر مبارزات ملی ملتھای تیت ستم حمایت میکنند.
اما زمانیکہ شرایط بین المللی حاکمیت ملی ملتھای تحت ستم را بر حقانیت دولت مرکزی ترجیح دھد، جامعہ بین المللی و موسسات آن از حق تعین سرنوشت ملتھا در مقابل دولتھای سرکوبگر حمایت میکنند. این اصول بیشتر زمانیکہ اوضاع بین المللی در بحران قرار میگیرد، زیرا سئوال میروند. به عنوان مثال در سالھای پایانی جنگ جھانی اول و دوم، در چنین دورہ ھایی نظم موجود سبب بحران شناختہ میشود و برای تغییر آن اقدام میشود. بنابراین حق حاکمیت یک پدیدہ متغیر است و مانند ھر پدیدہ اجتماعی حقانیت آن دز سیاست بین المللی قابل تغییر و تجدید نظر است.”
به نقل از تران شماره ۲

زمان سقوط جمهوری اسلامی را پیش بینی میکنید؟

حزب مردم بلوچستان برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و برای رسیدن این هدف آماده سازی می کند. تعیین زمان دقیق سقوط جمهوری اسلامی مشکل است.

در این شکی نیست که رژیم جمهوری اسلامی ایران از هر لحاظ به بن بست رسیده است . شرایط منطقه هم در حال تغییر است. این بهترین فرصب برای مردم بلوچ است که یک حزب قدرتمند فراگیر ملی و آزادیبخش داشته باشد تا بتواند از حقوق آنان دفاع نماید. حزب مردم بلوچستان هم اکنون منسجم ترین ساختار و ایده سیاسی را برای چنین نمایندگی دارا است.

برای مطالعه بیشتر در ارتباط با حاکمیت ملی و فدرالیزم دوگانه به مقالات زیر های رجوع شود:

فدرالیسم چیست؟ هدایت سلطان زاده

http://www.achiq.org/fedreal/federalism%20hidayet.htm
نگاھى توضيحی در باره “حاکمیت ملی” استراتژی سياسى “حزب مردم بلوچستان” رحیم بندویی

https://iranglobal.info/node/67622
نقش و جايگاه اقشار گوناگون مردم بلوچستان در مبارزه براى “حاکميت ملى” رحیم بندویی

https://iranglobal.info/node/64285

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا