پیام تبریک حزب مردم بلوچستان به مناسبت بازپیوست دو پاره‌ی حزب دموکرات کوردستان ایران

جدایی کم و بیش شانزده ساله‌ی دو پاره‌ی حزب دموکرات کوردستان ایران، موجبات نارضایتیِ بسیاری از اعضای مبارز، مردم کوردستان و دوست‌داران حزب دموکرات کوردستان ایران را فراهم آورده بود.

هرچند اهداف مشترک و شیوه‌های عملِ مبارزاتی  مشابه توسط ھر دو بخش این حزب پیگیرانه دنبال میشدند، اما موازی کاری موجود باعث کاهش توان و هدررفتِ نیروی مبارزان و کادرهای رهبری شده بود که نتیجه‌ی آن ایجاد ناامیدی و دلسردی بسیاری از اعضای بدنه‌ی این حزب و ملت تحت ستم کورد گشته بود و اعتراض و سرزنش علنی را در پی داشت.

اما چه زیبا، صریح و بی‌پرده در بیانیه‌ی مفصلی که جھت اعلام  وحدت دو پاره‌ی این حزب تاریخی تهیه شده بود؛ رھبری و کادرھای هر دو پاره از حزب مسئولانه و با شجاعت به نقد گذشته‌ی پر تلاطم و به درس‌هایی که باید از آن آموخت پرداخته بودند-  رهبری و کادرهای اجرایی ھر دو بخش این حزب، با شھامتی والا و ستودنی خود را تسلیم خواست تاریخی ی مردم کوردستان و اعضای فعال و بدنه‌ی حزب تاریخی کوردستان ایران، برای فردایی روشن نموده‌اند.

رهبری و اعضای حزب مردم بلوچستان، بازپیوست هوشیارانه و شجاعانه‌ی دو پاره‌ی “حزب دموکرات کوردستان ایران” که با روح و هدفی مشترک در راستای احقاق حقوق ملت کورد و استقرار دموکراسی در حال مبارزه بوده‌اند را به ملت کورد، رهبران، اعضاء و ھمه‌ی کسانی که در به سرانجام رساندن این امر مھم تشکیلاتی و مبارزاتیِ سرنوشت ساز و تاریخی کوشیده اند، صمیمانه تبریک می‌گویند و خود را در این شادی شریک می‌دانند.

حزب مردم بلوچستان امیدوار است اثرات نیکو و انرژی بخش وحدت دو پاره‌ی حزب دموکرات کوردستان ایران راهگشای اتحاد اپوزیسیون دموکرات و برابری خواه ایران در جھت ایجاد ائتلافی قدرتمند و گُسترده  برای سرنگونی رژیم جھل و جنایت جمھوری اسلامی، و استقرار جمھوریِ فدرال دموکراتیک و سکولار در ایران باشد.

حزب مردم بلوچستان

25 آگوست 2022 –  3 شھریور1401

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا