پیروزی بزرگ و مختصات جدید فرخ نعمت پور

عنصر توجه به گوناگونی در بافت حزب و تمایل و جدیت آن برای جذب رای نه فقط در مناطق کردنشین بلکه در سراسر کشور، و مشارکت جدی چپ های ترکیه در این حزب، کلید موفقیت آن را در انتخابات رقم زد، و بدین ترتیب این درس بزرگ را با خود به همراه آورد که حل مسئله اقلیتها و احقاق حقوق حقه آنان روندیست دمکراتیک که احتیاج به مشارکت همه آحاد کشور دارد …

پیروزی بزرگ و مختصات جدید

فرخ نعمت پور

حزب HDP در ترکیه که چنانچه رهبر آن دمیرتاش توصیف می کند “حزب تنوع و پلورال، همچون خود جامعه ترکیه” است، توانست با عبور از مرز ده درصد و اختصاص حتی عددی بیشتر از آن، به مجلس ترکیه راه یابد و بدین ترتیب برای اولین بار کردها توانستند بصورت حزب نماینده به پارلمان این کشور بفرستند. بی گمان پیروزی این حزب چنانکه بیشتر مفسرین معتقد و هم رای هستند، می تواند تاثیرات معین و جدی بر روندهای سیاسی هم در خود ترکیه و هم در کل منطقه به جا بگذارد که به اختصار در زیر به آن اشاره می شود. این تاثیرات هم دارای ابعاد داخلی هستند و هم خارجی:

ـ با راه یافتن این حزب به پارلمان ترکیه، روند سیاسی حل مسئله کردها از جایگاه بهتری برخوردار می شود. در صورت پیشبرد این روند در آینده، امکان رخت بربستن اسلحه در مناقشه میان پ کا کا و دولت ترکیه بسیار قویتر می شود،
ـ حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان از این پس برای پیشبرد برنامههای خود در پارلمان احتیاج به ائتلاف خواهد داشت،
ـ رویاهای اردوغان نه فقط در تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی شکست می خورد، بلکه با از دست دادن اکثریت در پارلمان، تلاشهای وی در شدت بخشیدن به روند سرنگونی نظام اسد در سوریه از طریق کمک رسانی به گروههای جهادی و اسلامی دچار لطمات جدی می شود. به بیانی دیگر موقعیت سیاست منطقهای وی متزلزل می شود،
ـ تضیف اردوغان به معنای تضعیف جبهه ضد سوری در منطقه می باشد،
ـ تضعیف اردوغان به معنای تقویت موقعیت نظام اسد، ایران و آن کشورهائی می باشد که در جبهه مخالف سیاستهای ترکیه در مورد سوریه قرار دارند،
ـ تقویت موقعیت کردها در ترکیه به تحکیم موقعیت سیاسی کردها در کل منطقه منجر می شود. این تحکیم بویژه در برجستهتر شدن فاکتور سیاسی و نه نظامی حل مسئله کردها خود را نشان خواهد داد،
ـ این پیروزی به تضعیف موقعیت حزب دمکرات کردستان عراق به عنوان حزب رقیب پ کا کا در منطقه و نزدیک به اردوغان منجر می شود. آقای بارزانی موقعیت خود را به عنوان میانجی حل مسئله کردها در ترکیه از دست می دهد.
***

در پایان باید گفت که عنصر توجه به گوناگونی در بافت حزب و تمایل و جدیت آن برای جذب رای نه فقط در مناطق کردنشین بلکه در سراسر کشور، و مشارکت جدی چپ های ترکیه در این حزب، کلید موفقیت آن را در انتخابات رقم زد، و بدین ترتیب این درس بزرگ را با خود به همراه آورد که حل مسئله اقلیتها و احقاق حقوق حقه آنان روندیست دمکراتیک که احتیاج به مشارکت همه آحاد کشور دارد.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67443

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا