گزارش سومین کنگره حزب مردم بلوچستان کنگره یاکوب مهرنهاد

کنگره سوم به نام زنده یاد شهید یاکوب مهرنهاد نام گزاری شد. در ابتدا برای احترام به خاطره شهیدان راه آزادی مردم بلوچستان به مدت یک دقیقه ایستاده سکوت اختیار کرده و با آرمانهای آن شهدای بزرگوار هم پیمان شدند.
گزارش سومین کنگره حزب مردم بلوچستان
کنگره یاکوب مهرنهاد
سومین گنگره حزب مردم بلوچستان به تاریخ 24 و 25 اکتبر با حضور اعضاء و مسؤلین کمیته ها وسازمان های حزبی برگزار شد.
کنگره سوم به نام زنده یاد شهید یاکوب مهرنهاد نام گزاری شد. در ابتدا برای احترام به خاطره شهیدان راه آزادی مردم بلوچستان به مدت یک دقیقه ایستاده سکوت اختیار کرده و با آرمانهای آن شهدای بزرگوار هم پیمان شدند.
در ادامه جلسه، ضمن خوشامدگویی به اعضای شرکت کننده ، بصورت رسمی آغاز سومین کنگره مجمع عمومی حزب مردم بلوچستان را اعلام و براساس دستور کار دو نفر هیئت رئیسه و دو نفر منشی برای پیشبرد و ثبت اسناد کنگره با رای اعضاء شرکت کننده انتخاب و معرفی شدند.
طبق دستور کار جلسه در ابتدا، سخنگوی حزب مردم بلوچستان آقای ناصر بلیده ای گزارش و بیلان فعالیتهای عمومی حزب را در فاصله دو مجمع عمومی در حوزه های بین المللی صورت گرفته بود را خدمت اعضای حزب بیان نمودند.
سپس تمامی مسؤلین کمیته های کاری موجود در حزب نیز گزارش و عملکرد کمیته های زیربط خود را گزارش نمودند.
در ادامه بر اساس دستور کار جلسه پیرامون موضوعات زیر در میان اعضای حزب بحث ، تبادل نظر و اقدامات لازم برای پیشبرد فعالیتهای سیاسی آینده حزب صورت گرفت .
۱- اعضای حزب پیرامون مسائل فعلی بلوچستان، ایران ، منطقه و جهان با ارائه تحلیل و گزارش بصورت تیزبینانه تمامی فعل و انفعالات تاثیرگذار درآینده سیاسی بلوچستان را رصد نموده و مواضع حزب را تعیین نمودند.
۲- تمامی اعضاء مواضع حزب را نسبت به چشم انداز فعالیتهای آینده و بازنگری و تعیین سیاست حزب در رابطه با سطح همکاری با تشکلات ، اپوزیسیون و شخصیت های سیاسی فعال مشخص کردند.
۳- تغییرات لازم در ساختار تشکیلاتی ، کمیته های کاری و آیین نامه های تشکیلاتی جهت تببین اصول و پیشبرد اهداف استراتژیک حزب.
۴- سازماندهی فعالیت های حقوق بشری و همکاری با نهادهای بین المللی و داخلی فعال در زمینه حقوق بشر
۵- تامین ملزومات جهت پیشبرد تلویزیون و خبرنامه حزبی
۶- تعیین سیاستهای حزب و بررسی چگونگی راههای ارتباط گیری با تشکلات و افراد سیاسی بلوچ و تعیین سطح ارتباط با شخیصیت های فعال بلوچ.
در ادامه جلسه انتخابات شورای مرکزی و مسؤلین کمیته های کاری حزب برای دوره جدید با رای گیری میان اعضای حزب برگزار شد که در نتیجه با رای اکثریت اعضای شورای مرکزی آقای ناصر بلیده ای بعنوان سخنگوی حزب مردم بلوچستان برای یک دوره جدید منصوب شد و به ترتیب مسؤلین و اعضای کمیته های مختلف با رای گیری انتخاب شدند.
مصوبات و آیین های تشکیلاتی و کمیته ای بصورت مستند توسط کمیته انتشارات حزب مردم تهیه و طی گزارشات داخلی حزب برای اعضای شورای مرکزی و کمیته های مختلف ارسال می شود.
سومین کنگره حزب مردم بلوچستان با پیش بینی راه حلهای سیاسی آینده بلوچستان با موفقیت و پربار در عصر روز یکشنبه 25 اکتبر به کار خود پایان داد.
حزب مردم بلوچستان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا