یورش به سلول ، توهین و تخریب وسایل شخصی معلم بازنشسته زندانی در زندان زاهدان (دُزآپ)

روز سه شنبه ۱۱ آذرماه حوالی ساعت ۹:۳۰ فردی بنام غدیر یکی از پاسداران بازرسی زندان مرکزی زاهدان به همراه پاسداربندهای بند ۶ به سلول زندانی سیاسی محمدامین آگوشی یورش بردند و تمام وسایل شخصی وی را تخریب نمودند. آنها حتی لباسهای این زندانی سیاسی را پاره کرده و بطرزی تحقیرآمیز وی را بازرسی بدنی نمودند که با مقاومت و اعتراضات شدید این معلم زندانی روبرو شدند

بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یورش وحشیانه و توهین آمیز بهسلول زندانی سیاسی محمد امین آگوشی و تخریب وسایل شخصی وی .

روز سه شنبه ۱۱ آذرماه حوالی ساعت ۹:۳۰ فردی بنام غدیر یکی از پاسداران بازرسی زندان مرکزی زاهدان به همراه پاسداربندهای بند ۶ به سلول زندانی سیاسی محمدامین آگوشی یورش بردند و تمام وسایل شخصی وی را تخریب نمودند. آنها حتی لباسهای این زندانی سیاسی را پاره کرده و بطرزی تحقیرآمیز وی را بازرسی بدنی نمودند که با مقاومت و اعتراضات شدید این معلم زندانی روبرو شدند.این برخوردهای غیرانسانی و توهین آمیز با زندانی سیاسی محمد امین آگوشی موجی از اعتراضات توسط سایر زندانیان در این بند را به همراه داشت.

پاسدار غدیر یکی از عوامل اصلی ورود و پخش مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان است .این فرد رفتاری وحشیانه و کینه توزانه با زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان دارد.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران یورش به سلول زندانی سیاسی محمدامین اگوشی ، تخریب وسایل شخصی او و برخورد توهین آمیز با وی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به برخوردهای وحشیانه و غیرانسانی علیه زندانیان توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در زندانها است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۱ آذر۱۳۹۳ برابر با۲ دسامبر۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا