یورش وحشیانه زندانبان ولی فقیه به سلول زندانیان سیاسی هموطن بلوچ و مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها

روز دوشنبه ۱۳ دی ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح خلیلی رئیس اطلاعات زندان همراه با ۳۵ پاسداربند به بند ۳ زندان زاهدان که اکثر زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در آن زندانی هستند یورش بردند و با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی تمامی زندانیان این بند را در هوای سرد زمستان به هواخوری بند منتقل کردند و به سلول زندانیان یورش بردند و وسایل آنها را بیرون ریختند و دست به تخریب وسایل شخصی زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی زدند . این بازرسی وحشیانه تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه داشت و تا این مدت زندانیان در هوای سرد نگه داشته می شدند. زندانبانان به مسجد بند هم رحم نکردند و اقدام به تخریب بخشی از آن نمودند.

بنا به گزارش رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یورش وحشیانه زندانبانان ولی فقیه به بند ۳ زندان زاهدان و مورد اذیت و آزار قرار دادن زندانیان سیاسی بی دفاع در این بند . روز دوشنبه ۱۳ دی ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح خلیلی رئیس اطلاعات زندان همراه با ۳۵ پاسداربند به بند ۳ زندان زاهدان که اکثر زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در آن زندانی هستند یورش بردند و با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی تمامی زندانیان این بند را در هوای سرد زمستان به هواخوری بند منتقل کردند و به سلول زندانیان یورش بردند و وسایل آنها را بیرون ریختند و دست به تخریب وسایل شخصی زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی زدند . این بازرسی وحشیانه تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه داشت و تا این مدت زندانیان در هوای سرد نگه داشته می شدند. زندانبانان به مسجد بند هم رحم نکردند و اقدام به تخریب بخشی از آن نمودند. از طرفی دیگر زندانبانان، زندانیان را از تماشای سریال فرار از زندان که از تلویزیون دولتی پخش می شود منع کردند و حتی می خواستند تلویزیون بند را با خود ببرند که با اعتراضات گسترده زندانیان مواجه و ناچار به عقب نشینی شدند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه زندانبانان ولی فقیه به سلولهای زندانیان سیاسی و رفتارهای غیر انسانی آنها با زندانیان سیاسی و مورد تخریب قرار دادن وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی جهت پایان دادن به اعدام و شکنجه زندانیان در ایران خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است . فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران ۱۵ دیماه ٩٥ برابر با ۳ ژانویه ٢٠١۷ گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران

سازمان عفو بين الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن