یورش وحشیانه زندانبان ولی فقیه به سلول زندانیان سیاسی هموطن بلوچ و مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها

روز دوشنبه ۱۳ دی ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح خلیلی رئیس اطلاعات زندان همراه با ۳۵ پاسداربند به بند ۳ زندان زاهدان که اکثر زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در آن زندانی هستند یورش بردند و با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی تمامی زندانیان این بند را در هوای سرد زمستان به هواخوری بند منتقل کردند و به سلول زندانیان یورش بردند و وسایل آنها را بیرون ریختند و دست به تخریب وسایل شخصی زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی زدند . این بازرسی وحشیانه تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه داشت و تا این مدت زندانیان در هوای سرد نگه داشته می شدند. زندانبانان به مسجد بند هم رحم نکردند و اقدام به تخریب بخشی از آن نمودند.

بنا به گزارش رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یورش وحشیانه زندانبانان ولی فقیه به بند ۳ زندان زاهدان و مورد اذیت و آزار قرار دادن زندانیان سیاسی بی دفاع در این بند . روز دوشنبه ۱۳ دی ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح خلیلی رئیس اطلاعات زندان همراه با ۳۵ پاسداربند به بند ۳ زندان زاهدان که اکثر زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در آن زندانی هستند یورش بردند و با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی تمامی زندانیان این بند را در هوای سرد زمستان به هواخوری بند منتقل کردند و به سلول زندانیان یورش بردند و وسایل آنها را بیرون ریختند و دست به تخریب وسایل شخصی زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی زدند . این بازرسی وحشیانه تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه داشت و تا این مدت زندانیان در هوای سرد نگه داشته می شدند. زندانبانان به مسجد بند هم رحم نکردند و اقدام به تخریب بخشی از آن نمودند. از طرفی دیگر زندانبانان، زندانیان را از تماشای سریال فرار از زندان که از تلویزیون دولتی پخش می شود منع کردند و حتی می خواستند تلویزیون بند را با خود ببرند که با اعتراضات گسترده زندانیان مواجه و ناچار به عقب نشینی شدند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه زندانبانان ولی فقیه به سلولهای زندانیان سیاسی و رفتارهای غیر انسانی آنها با زندانیان سیاسی و مورد تخریب قرار دادن وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی جهت پایان دادن به اعدام و شکنجه زندانیان در ایران خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است . فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران ۱۵ دیماه ٩٥ برابر با ۳ ژانویه ٢٠١۷ گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران

سازمان عفو بين الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا