ادعای خبرگزاریها را برمبنی بر بازداشت یکی از رهبران سازمان را تکذیب می نماییم

سازمان جیش العدل اعلام می دارد که ادعای خبرگزاریها مبنی بر بازداشت یک تن از رهبران این سازمان را رد می نماید و اعلام می داریم که هیچ یک از افراد سازمان به دست هیچ دولتی بازداشت نگشته است .و بطور کل نیروهای سازمان در هیچ یک از کشورهای همسایه استقرار ندارند.
به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام می دارد که ادعای خبرگزاریها مبنی بر بازداشت یک تن از رهبران این سازمان را رد می نماید و اعلام می داریم که هیچ یک از افراد سازمان به دست هیچ دولتی بازداشت نگشته است .و بطور کل نیروهای سازمان در هیچ یک از کشورهای همسایه استقرار ندارند.
همچنین سازمان از خاک هیچ کشوری بر علیه منافع نظامی اش استفاده نمی کند.تمام نیروهای سازمان در کوههای بلوچستان ایران مستقر هستند و عملیاتهای سازمان در قلب شهرهای بلوچستان بر علیه نیروهای رژیم ایران گویای حقیقت انکارناپذیر وجود نیروهای سازمان در منطقه هستند. سازمان درگیر جنگی بر علیه بی عدالتی و ظلم و اجحاف بر علیه اهل سنت در ایران و خواهان حقوق ملی ومذهبی خویش می باشد.
سازمان جیش العدل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا