از: کومه‌له زحمتکشان کردستان به: کنگرە حزب مردم بلوچستان

از: کومه‌له زحمتکشان کردستان به: کنگرە حزب مردم بلوچستان

دوستان، مبارزین غیور راە آزادی، همرزمان!

دستانتان را به گرمی میفشاریم و صمیمانه و پیشاپیش موفقیت‌آمیزترین کنگره را برایتان آرزومندیم

دوستان  و رفقا، همانگونه که بخاطر دارید این تنها مردمان کورد و بلوچ بودند که در رفراندوم فرمایشی فروردین ماه سال ۱۳۵۸، یا پای صندوقهای رای نرفتند یا به جمهوری اسلامی رای (نه) دادند. این خود گویای قدرت تشخیص درست و بجای این دو ملیت مبارز در شناخت دشمن مشترک بود.

چهار دهه از این مبارزه پر فراز و نشیب میگذرد  باوجود تلفات جانی ، مالی و معنوی قابل توجه، اما هنوز هم ملتهای غیور کورد و بلوچ در برابر این حکومت توتالیتاریستی ایستاده‌اند و بر هدف و راه خود که اولین قدمش  همان سرنگونی جمهوری اسلامیست، همچنان مصمم و مصرند.

جمهوری اسلامی، بیش از انچە گمان میکردیم دوام یافته است. اما اکنون دیگر در صحنه بین‌المللی هم بە کلی منزوی شدە و دوران پایان عمرش را میگذراند. اما هیچ دیکتاتور توتالیتری بە میل خود از اریکە قدرت پایین نمیاید. این بر دوش نیروھای انقلابی و مردم آزادیخواه است که با اتحاد و ھمبستگی بکوشند تا نیروی پر قدرت مردمی را در برابرش قرار دھند و موقعیت بی ثبات کنونی را بە فرصتی برای رھایی تبدیل نمایند.

کنگره چهارم شما در چنین شرایط حادی میتواند بدور از دغدغه‌ها و مشکلات شخصی و سیاسی کوچک و بزرگ، کنگره اتحاد هرچه بیشتر، شکوفایی نسل جوان و انسجام مبارزاتی باشد. همکاریهای تنگا تنگ احزاب و تشکیلاتهای مردمی و آزادیخواه بلوچ ، دشمن مشترک را کوچکتر و راه مبارزه را هموارتر از گذشته مینماید.

بار دیگر موفقت، پیروزی و سربلندی و اتحاد حزبی را برای شما دوستان و مبارزین خستگی ناپذیر حزب مردم بلوچستان خواهانیم .

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد جنبش رھاییبخش خلق بلوچ

برقرار باد عدالت اجتماعی

کمیته مرکزی کومه‌له زحمتکشان کوردستان

      ۲۹/۸/۲۰۱۹

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا