اطلاعیه شورای دمکراسی خواهان ایران در حمایت از اعتصاب کامیون داران و بازاریان

هموطنان عزیز
بطور کاملا آشکار اداره کشور مخدوش، و شیرازه کار از دست جمهوری اسلامی ناکارآمد و اصلاح ناپذیرخارج شده است. آنچه در جامعه جریان دارد، نابسامانی و بی برنامه گی حکومتی است که سیاست خود را تنها بر سرکوب بنا گذاشته است. اقدامات این حکومت جاهل و تاریخاً عقب مانده در استفاده از نیرو های سرکوبگر و قوه قضاییه علناً فاسد، به منظور وارد نمودن اتهامات بی اساس وتهدید قشرهای معترض جامعه وفشار به آنها است. جامعه با استفاده از روش های مبارزات اجتماعی و مدنی در حرکت های متحد و با اتحاد سراسری ، مصمم و مشترک در قالب اعتصابات و اعتراضات مسالمت آمیز قادر خواهد بود این رژیم فاسد و ناتوان در اداره کشور را وادار به تسلیم و عقب نشینی و نهایتا آنرا از اریکه قدرت بزیر کشد. به عظمت اراده خود باور داشته باشیم و آگاه باشیم که هیچ قدرتی در برابر یک جامعه آگاه به حقوق خود، متحد و مصمّم، توانایی مقابله نخواهد داشت۔
هموطنان عزیز، کامیون داران محروم و بازاریان سراسر کشور، معلمان، بازنشستگان، مالباختگان، آگاه باشید که سیاست های جمهوری اسلامی در سقوط ارزش پول ملی کشور به همه اقشار و اصناف مختلف کشور آسیب رسانده است. نوسانات بازار ارز و سقوط واحد پولی کشور نتیجه فساد اقتصادی و اجتماعی و رانتخواری گسترده داخلی از یکسو و غارت و خروج صد ها میلیارد دلار پول نفت و فرار سرمایه ها و سرمایه گذاری در بانک ها و بازار کشور های گوناگون از جمله اروپایی و کانادا یی ازسوی دیگر، و همچنین خروج و حیف و میل دهها میلیارد دلار برای کشتار مردم کشور های خاورمیانه میباشد. چاپ پول های کاغذی بدون پشتوانه مالی مزید بر علت و موجب سقوط مضاعف ارزش ریال و باعث کاهش قدرت خرید مردم و شکست بازار شده است. مردم باید با هوشیاری از سرمایه گزاری نقدینه گی های خود با فریب رئیس بانک مرکزی و دولت ریاکار در بورس های ورشکسته حکومتی ویا ایادی آنها خودداری نمایند۔
همانگونه که اختلاس های تاریخیِ کلان سال های اخیر، نوع دیگری از چاپیدن اموال و دارایی های مردمان ایران از طریق عوامل و ایادی حکومتی در بانکها و مؤسسات مالی گوناگون برای سرمایه گزاریهای خصوصی شان در کشورهای خارج میباشد، این بار به روشی دیگر رژیم در تلاش است تا با فریب کاهش ناگهانی قیمت دلار از طریق نهادهای نظامی خود، ته مانده های دلار را از جیب بخش هایی از مردمان ایران بدر آورد۔
شورای دموکراسی خواهان ایران اعلام می دارد که از اعتصاب سراسری کامیون داران کشور و بازاریانی که از شانزده مهر اراده و اقدام به اعتصاب سراسری دارند، حمایت کامل نموده و خواستار پیوستن دیگراصناف اقتصادی آسیب دیده کشور به صف اعتصابیون است. باور داشته باشیم که جمهوری اسلامی دیگر قادر به اداره کشور نیست. باور داشته باشیم که راهی بجز سقوط جمهوری اسلامی برای مردم و کشور باقی نمانده است. به همین منظور کلیه اقشار جامعه بزرگ ایران، لازم است تا با همبستگی اجتماعی و از طریق اعتصابات و اعتراضات خیابانی سراسری و متحد، جمهوری اسلامی فاسد، رانت خوار و فریبکار را از قدرت ساقط نمایند.

جبهه دموکراتیک ایران
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب دموکراتیک تضامن اهواز
جبهه متحد بلوچستان
حزب اتحاد بختيارى لرستان و گهکلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان
سازمان فرهنگی٬ سياسى ترکمن صحرا
سازمان فرهنگی٬ سياسى آذربایجان
دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران


دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران

17 اکتبر 2018

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا