اعتراضات گسترده زندانیان هموطن اهل سنت نسبت به توهین به عقاید آنها توسط آخوندهای اعزامی از قم

روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۳ آخوند که از قم به زندان مرکزی زاهدان اعزام شده بودند زندانیان بند ۴ را جمع کرده و شروع به سخنرانی نمودند . یکی از آخوندها که امینی نام داشت در طی سخنرانی خود به عقاید اهل سنت توهین نمود . این مسئله باعث برانگیختن اعتراضات گسترده زندانیان اهل سنت شد این اعتراضات بحدی شدید بود که زندانبانان ۳ آخوند نامبرده فوق را وحشت زده از بند خارج نمودند و جلسه سخنرانی این ۳ آخوند به هم ریخت.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراضات گسترده زندانیان اهل سنت در بندهای مختلف زندان مرکزی زاهدان نسبت به توهین به اعتقادات اهل سنت توسط آخوندهای اعزامی از قم به زندان مرکزی زاهدان .

روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۳ آخوند که از قم به زندان مرکزی زاهدان اعزام شده بودند زندانیان بند ۴ را جمع کرده و شروع به سخنرانی نمودند . یکی از آخوندها که امینی نام داشت در طی سخنرانی خود به عقاید اهل سنت توهین نمود . این مسئله باعث برانگیختن اعتراضات گسترده زندانیان اهل سنت شد این اعتراضات بحدی شدید بود که زندانبانان ۳ آخوند نامبرده فوق را وحشت زده از بند خارج نمودند و جلسه سخنرانی این ۳ آخوند به هم ریخت.

از طرفی دیگر زندانبانان ولی فقیه روز سه شنبه ۷ مرداد ماه به زندانیان اهل سنت در بند ۱ «بند جوانان» اجازه برگزاری نماز عید فطر را ندادند. زندانیان نسبت به این مسئله دست به اعتراض زدند و خواستار برگزاری نماز عید فطر شدند. اما وقتی که با ممانعت زندانبانان مواجه شدند اقدام به فراری دادن پاسداربند ها نمودند و بند را برای مدتی به کنترل خود در آوردند.زندانبانان ولی فقیه برای تحت فشار قرار دادن زندانیان اقدام به قطع ارتباطات تلفنی و منع تردد در درون بند نمودند.

همزمان روز سه شنبه ۷ مرداد ماه محمد مرزیه دادستان زاهدان از جنایتکاران علیه بشریت و سرکوبگران هموطنان بلوچ همراه با آخوند سلیمانی نماینده آخوند علی خامنه ای جلسه ای را در زندان مرکزی زاهدان برگزار نمودند و با تهدید و فریب تعدادی از زندانیان عادی را به این جلسه بردند . آخوند سلیمانی و جنایتکار علیه بشریت محمد مرزیه در طی سخنرانی خودشان به تهدید و توهین زندانیان پرداختند و بر اعدام بیشتر در زندان تاکید کردند.

لازم به یاد آوری است که هیچکدام از زندانیان سیاسی بلوچ در این مراسم دولتی شرکت نکرده و آن را تحریم نمودند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران، توهین و تهدید به عقاید هموطنان اهل سنت توسط آخوندهای اعزامی و ممانعت از برگزاری مراسم مذهبی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۲ مرداد ۹۳ برابر با ۳ اوت ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا