اعدام جمعی و مخفیانه حداقل ۳ زندانی در زندان مرکزی یزد و زاهدان

روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه حداقل ۳ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند. این زندانیان بیش از ۲،۵ سال در زندان بسر بردند .اسامی و مشخصات تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد:

گزار شات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز دوشنبه حداقل ۳ زندانی در زندان مرکزی یزد به دار آویخته شدند .

روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه حداقل ۳ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند. این زندانیان بیش از ۲،۵ سال در زندان بسر بردند .اسامی و مشخصات تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد:

۱ـ زندانی یعقوب شه بخش ۲۶ ساله که بیش از ۲،۵ سال زندانی بود

۲ـ زندانی عبدالغفار براهویی ۳۵ ساله که نزدیک به ۳۱ ماه در زندان مرکزی یزد زندانی بود .

۳ـ زندانی گرگیج بیش از ۳ سال در زندان بود .

این زندانیان با اتهام مواد مخدر اعدام شدند ولی علیرغم گذشت چند روز قوه قضاییه ولی فقیه هنوز از انتشار خبر اعدام آنها خوداری می کند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعدام جمعی و مخفیانه زندانیان در زندان مرکزی یزد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳۰خرداد ۹۳ برابر با ۲۰ ژون ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا