انتقال نورالدین کاشانی از روحانیون اهل سنت به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

مولوی نور الدین کاشانی مردادماه سال ۱۳۹۲ با یورش مامورین اطلاعات سپاه در شهر زاهدان دستگیر و به مدت ۶ ماه در شکنجه گاه اطلاعات سپاه تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرارداشت تا وادار به اعتراف علیه خود شود . نهایتا بازجویان اطلاعات سپاه اقدام به پرونده سازی دروغین علیه وی نمودند و او را متهم به ارتباط با گروه های مخالف رژیم ولی فقیه و صدور فتوا علیه ماموران ولی فقیه نمودند . مولوی نورالدین کاشانی فقط در بازپرسی شعبه ۱۶ بازرسی دادگاه انقلاب ولی فقیه تفهیم اتهام شده است و هنوز در هیچ دادگاه ولی فقیه محاکمه نشده و هیچگونه محکومیتی ندارد و بصورت بلاتکلیف در زندان بسر می برد . چند هفته پیش به او گفته شده بود که در قبال وثیقه سنگین می تواند از زندان آزاد شود و او در حال حل مشکل وثیقه می باشد .
بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »انتقال مولوی نور الدین کاشانی از روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان همراه با ۳ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام و پس از ۳روز انتظار مرگ مجددا به بند بازگردانده شدند.
روز پنجشنبه اول بهمن ماه مولوی نورالدین کاشانی ۴۵ ساله از روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شد و پس از ۳ روز انتظارمرگ ، شنبه شب مجداد به بند بازگردانده شد. مولوی کاشانی توسط رئیس بازرسی فردی به نام ناروئی فراخوانده می شود و به سلول انفرادی منتقل می گردد .مولوی از ناروئی می پرسد که چرا من را به سلول انفرادی منتقل می کنید . نارویی به او می گوید که تو را آورده ایم تا روز قیامت را ببینی. مولوی در پاسخ به وی می گوید من همیشه به فکر روز قیامت بوده ، هستم و خواهم بود . اما شما هستید که هیچ اعتقادی به روز قیامت ندارید .اما هنوز برای مولوی کاشانی مبهم است که چرا او را به سلول انفرادی منتقل کرده اند و باز هم از نارویی می پرسد که مرا به کجا می خواهید ببرید و او به مولوی می گوید که می خواهیم تو را اعدام کنیم.
مولوی نور الدین کاشانی مردادماه سال ۱۳۹۲ با یورش مامورین اطلاعات سپاه در شهر زاهدان دستگیر و به مدت ۶ ماه در شکنجه گاه اطلاعات سپاه تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرارداشت تا وادار به اعتراف علیه خود شود . نهایتا بازجویان اطلاعات سپاه اقدام به پرونده سازی دروغین علیه وی نمودند و او را متهم به ارتباط با گروه های مخالف رژیم ولی فقیه و صدور فتوا علیه ماموران ولی فقیه نمودند . مولوی نورالدین کاشانی فقط در بازپرسی شعبه ۱۶ بازرسی دادگاه انقلاب ولی فقیه تفهیم اتهام شده است و هنوز در هیچ دادگاه ولی فقیه محاکمه نشده و هیچگونه محکومیتی ندارد و بصورت بلاتکلیف در زندان بسر می برد . چند هفته پیش به او گفته شده بود که در قبال وثیقه سنگین می تواند از زندان آزاد شود و او در حال حل مشکل وثیقه می باشد .
همزمان با انتقال مولوی کاشانی به سلول انفرادی ۳ زندانی دیگر به نام های محمد سنجرانی ۲۰ ساله از بند ۱ زندان مرکزی زاهدان که ۵ سال است زندانی می باشد ، صادق ریگی از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان که بیش از ۵ سال است که در زندان می باشد و جمشید زیواری ۳۴ ساله از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان که ۹ سال است در زندان بسر می برد به سلولهای انفرادی بند قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدند و حتی به آنها اجازه ملاقات با خانواده هایشان داده نشد و لی در آخرین لحظات حکم اعدام آنها متوقف گردید بعضی از آنها برای دومین باراست که پای چوبه دار برده می شوند و پس از چند روز انتظار مرگ مجددا به سلولهای خود باز گردانده می شوند .
روز پنجشنبه اول بهمن ماه همزمان با انتقال مولوی کاشانی و سایر زندانیان عادی تمامی ارتباطهای زندان با بیرون از آن تا روز یکشنبه قطع گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال مولوی نور الدین کاشانی از روحانیون اهل سنت و ۳ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام و سرکوب خونین مردم ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۴ بهمن ۹۴برابر با۲۴ ژانویه۲۰۱۶
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا