انتقال ۲ زندانی سیاسی هموطن بلوچ به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان

روز شنبه ۱۷ خرداد ماه زندانی سیاسی محکوم به اعدام عبدالغنی گنگوزه ای و زندانی سیاسی عابد بمپوری از بند عمومی زندان زاهدان خارج و به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان منتقل شدند و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط این ۲ زندانی در دست نیست.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » انتقال دو زندانی سیاسی هموطن بلوچ به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان جهت بازجویی توام با شکنجه های جسمی و روحی آنها.

بازجویان وزارت اطلاعات، زندانیان سیاسی هموطنان بلوچ را هر از چند گاهی علیرغم اینکه به محکومیتهای غیر انسانی اعدام و یا حبس سنگین محکوم کرده اند و در حال طی کردن محکومیت غیر قانونی خود هستند به سلولهای انفرادی منتقل می کنند وآنها را مورد بازجویی همراه با شکنجه های جسمی و روحی قرار می دهند.

زندانی سیاسی عبدالغنی گنگوزه ای ۲۷ ساله ، ۳ سال و نیم است که در زندان زاهدان بسر می برد که ۹ ماه آن را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی طاقت فرسای بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او در شعبه ۱ دادگاه انقلاب توسط فردی به نام مه گلی به اعدام محکوم شد و در انتظار اجرای حکم ضدبشری اعدام بسر می برد.

زندانی سیاسی عابد بمپوری ۳۰ ساله ، ۵ سال پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد او به مدت ۱۱ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و سپس در شعبه ۱ دادگاه انقلاب توسط مه گلی به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال ۲ زندانی سیاسی هموطن بلوچ به سلولهای انفرادی برای بازجویی همراه با شکنجه های جسمی و روحی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر وسایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران،

۲۳ خرداد ۹۳ برابر با۱۳ ژون ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا