بـــــلــــــوچ کـیـسـت ؟ بلوچستان یا سیستان ؟ کریم بلوچ

ملت بلوچ با سیستانی و … اختلاف و مشکلی ندارد ؛ اما سیستان کجاست و سیستانی کیست ؟

میگویند :
ملت بلوچ ایرانی است !
اما حقایق :
زبان اش در ایران ممنوع است !
فرهنگش در ایران ممنوع است !
لباسش در ایران ممنوع است !
تاریخش در ایران ممنوع است !
نام و هویتش در ایران ممنوع است ( قاچاقچی ، دزد ، تروریست ، نوکر استکبار و …) !
مذهبش او را در قانون اساسی ایران شهروند درجه دو ( یعنی نجس )پنداشته است !
خاکش هزار تکه گشته و بخشی به خراسان ، بخشی به کرمان افزوده شده و بخشی از آنرا هرمزگان ساخته اند و بر بدنهء زخمی آن پیشوند سیستان را افزوده اند و این چنین « افتخار » خود را به « بلوچ ایرانی » ثابت ساخته اند و حالا در پی حذف نام بلوچستان از سرزمین ملت اساطیری بلوچ ، بلوچستان هستند .
حالا کسی میتواند بگوید :
افتخار ایرانی بودن (!) برای بلوچ کدام است ؟
اما باید بدانند :
بلوچستان خانه و مامن مردم بلوچ است و ارثیهء پدری کسی نیست ، بلوچها با شمشیرهای آخته قرنها از آن دفاع نموده اند . دفاع از هستی و از هویت و سرزمینشان ، وظیفهء همهء سلحشوران و آزادگان و از آنجمله ملت بلوچ است . تنها ملت بلوچ است که حق دارد نام سرزمین خود را تعیین نماید .
بـــلــوچــســتــان یا سیستان و بلوچستان ؟
ملت بلوچ با سیستانی و … اختلاف و مشکلی ندارد ؛ اما سیستان کجاست و سیستانی کیست ؟
سیستان قلمرو حکمروایی صفاریان بوده است و بر طبق کتاب « تاریخ سیتان » ، سیستان عبارت بوده است از ولایات ( استانهای ) « قندهار ، کابل ، هرات ، فراه ، بادغیس ، زابل ( نام ولایتیست در افغانستان و مرکزش به نام زابل مشهور است و این همان زابل شاهنامه است …) ، هیلمند ،غزنی و بخشی از نیمروز » افغانستان کنونی .
اگر خطهء فوق را به خاک بلوچستان ضمیمه نماییم ، جای دارد که مجموع ساحهء مذکور جمع بلوچستان را « بلوچستان و سیستان » بنامیم . ولی آیا چنین است ؟
افزودن نام سیستان به بلوچستان جهت مسخ تاریخ منطقه توسط ایرانیان بود . افزودن نام سیستان به بلوچستان بدون الحاق خطهء مذکور اشتباهی است که خاندان پهلوی سالها بعد از تصرف بلوچستان در حق بلوچستان مرتکب شدند . و لازم است تا پیشوند و پسوند سیستان برای همیشه از نام بلوچستان حذف گردد !
سخن آخر :
دفاع از هویت و سرزمین بلوچستان وظیفهء همهء انسانهای روشن ضمیر است و کسانی که بازی سیستانی را آغاز کرده اند ، داعشی های شیعه ای هستند که تاریخ این جنایت را بر آنها نخواهد بخشید و آنان نه تنها دشمنان کور بلوچستان ، بلکه دشمنان مردم رنجدیدهء مهاجری هستند که بلوچستان را سرپناهی بر بی پناهی خود پنداشته اند .
از اینرو بر ملت بلوچ و مردم بلوچستان لازم است تا اسیر افکار پلید باند اطلاعات رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی نگردند و اعتراضات مدنی خویش را به هر نحو به پیش ببرند .
بلوچستان همیشه بلوچستان عزیز و مامن شیرزنان بلوچ و شیرمردان سرمچار بلوچ بوده و همیشه پناهگاه امنی برای بی پناهان بوده و خواهد بود !
کــــریم بلوچ

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا