بلوچستان غرق خون است / سعدی ملازهی

به راستی اگر به کارنامهٔ ننگین جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان بنگریم جز کشتار و قتل، غارت، اعدام و شکنجه، تبعیض و بی عدالتی و تحقیر مردم ستمدیدهٔ بلوچ و فقر روزافزون و از بین بردن هویت تاریخی و ملی ملت بلوچ چیز دیگری به چشم نمیخورد.

آری، جمهوری اسلامی ایران حکومت خونخوار و تا دندان مسلحی است، که بیش از چهل سال به این نسل کشی در بلوچستان دامن زده و در حال ادامهٔ آن است، منابع طبیعی بلوچستان غارت میشوند اما سهم کودکان بلوچ مدرسه های کپری است.

مردم بلوچستان حتی از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی بی بهره اند، جمهوری اسلامی هیچ وقت درصدد رفع مشکلات مردم بلوچستان نبوده و کمترین اقدامی جهت اشتغال جوانان و رفع بیکاری گسترده بعمل نیاورده و از اینروست، که جوانان تحصیلکردهٔ بلوچ به شغلهای کاذب و خطرناک از جمله سوختبری روی می آورند و با شلیک مأموران درآتش میسوزند و جان خود را از دست میدهند.

فعالین مدنی و سیاسی بلوچ در زندانهای این رژیم در زیر شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بسر میبرند و بدون داشتن حق وکیل، با احکام سنگین از جمله اعدام از سوی دادگاههای رژیم مواجه میشوند و به چوبهٔ دار سپرده میشوند، در شش ماه نخست سال نودوهشت خورشیدی، پنجاه نفر از مردم بلوچستان براثر تیراندازی نیروهای امنیتی در جاده ها و خیابانها کشته و مجروح شدند، بنابراین تنها راه برون رفت از این نسل کشی، تلاش برای سرنگونی این رژیم جهت برپایی حکومتی دمکراتیک در ایران با ساختار فدرالیسم است.

سعدی ملازهی

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا